Lovforslag om ny tjenestepensjon for offentlig tilsatte

10.april fremmet Regjeringen lovforslaget som skal ligge til grunn for den nye pensjonsordningen for offentlig ansatte.  Ny tjenestepensjon som vil omfatte ca. en million yrkeaktive. Stortinget har ennå ikke fattet sitt vedtak Den nye tjenestepensjonen innføres gradvis, og gis full … Les mer

Trygdeoppgjøret 2018

Årets trygdedrøftinger er nå gjennomført med et resultat som Senior Norge mener at kan karakteriseres som akseptabelt tatt i betraktning at flere hadde fryktet et dårligere tilbud fra Regjeringen enn det som ble resultatet. Av Knut Chr. Høvik, generalsekretær i Senior Norge … Les mer

Endring av aldersgrenser

Brev til Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie, Oslo 20. mars 2018 Aldersgrenser for offentlig tilsatte Senior Norge har opp gjennom årene fått mange henvendelser fra medlemmer som er offentlig tilsatte, og som ønsker å stå i arbeid etter at de … Les mer

1 2 3 4 5 6