En hektisk uke i Seniorsaken!

i Politikk

Fredag skal vi møte den nye arbeidsministeren, Anniken Hauglie, og i dag leverer vi høringssvar til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet angående forslag til felles likestillings- og diskrimineringslov.

Pensjonsoppgjøret 2015

Årets trygdeoppgjør ble avsluttet i går. Fem av åtte organisasjoner, som deltok i drøftingene i pensjonsoppgjøret valgte å signere gårsdagens protokoll. Disse var: LO, UNIO, Forsvarets seniorforbund, Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund og Seniorsaken. Fire med protokolltilførsel. Les Protokollen i sin helhet her … Les mer

Revidert nasjonalbudsjett

Kl. 10.45 i dag, 12. mai, legger regjeringen frem revidert nasjonalbudsjett. Vi kan foreløpig ikke se at det er lekket ut noe om at eldreomsorgen skal styrkes. Men vi vet at det skal overføres 1,1 milliarder til Kommune-Norge for å … Les mer

Frykter å få sparken før sommeren

Mange godt voksne arbeidstakere er bekymret for det umiddelbare resultatet av endringene av aldersgrensene i arbeidsmiljøloven. Det kan de ha god grunn til. Frp, Venstre og KrF har blitt enige om en ny arbeidsmiljølov. Avtalen innebærer at arbeidsmiljølovens bedriftsinterne grenser … Les mer

Eldrepakken i Skedsmo

Skedsmo kommune har bevilget 6,6 mill ekstra til eldre i Skedsmo. Det er bra! Men det er brukt 6,6 mill ekstra, hevdes det. Hva er da det opprinnelige forslaget før ekstrabevilgningen fra staten er lagt til? Innholdet i eldrepakken er … Les mer

Regjeringen satser på seniorene

i Politikk

Statsminister Jens Stoltenberg har svart på vårt brev av 26. oktober med et to-siders brev. Brevet er holdt i en svært positiv tone og statsministeren understreker gjentatte ganger at satsing på seniorene er en av regjeringens viktigste saker.+

1 2 3