En hektisk uke i Seniorsaken!

Fredag skal vi møte den nye arbeidsministeren, Anniken Hauglie, og i dag leverer vi høringssvar til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet angående forslag til felles likestillings- og diskrimineringslov.

1 2 3