Kategori Politikk

Sennior Norge bidrar i Dagbladet

Senior Norge har sammen med en rekke organisasjoner bidratt til et innstikksblad i Dagbladet. Følgende tekst er vårt bidrag: Bo hjemme lenge – for enhver pris? Vi blir stadig flere…

Høringsuttalelse Folkehelsemeldingen 2022

Hovedpunkter: • Munn- og tannhelse for eldre må komme med i meldingen. Om meldingen klarer åerstatte dagens reparative tannhelse til en fremtidsrettet forebyggende tannhelse vildet være et viktig tidsskille. •…

OECD om norsk økonomi og – politikk

Av Bjørn Einar Halvorsen OECD la i slutten av februar i år fram sin toårige gjennomgang av norsk økonomi og økonomisk politikk. Hovedkonklusjonene er at Norge har klart oss godt…

Eldrerådet i Viken

Viken fylke ble etablert pr 1. januar 2020.  Området Viken strekker seg fra vestsiden av Hardangervidda til svenskegrensen ved Halden.  Viken består av tidligere Østfold, Akershus og Buskerud.  Det er 52…