Seniorsakens nyhetsbrev for september 2012

i Ukebrev

Et vannskille i Seniorsakens historie! Aldri tidligere har Seniorsaken gjennomført et mer vellykket ledermøte! Delegatene fra lokallag, ressursgruppene, styre og sekretariatet samlet seg om en felles problemanalyse, en felles visjon og la sammen grunnlaget for et effektivt handlingsprogram. To hurtigarbeidende … Les mer

Seniorsakens nyhetsbrev mai 2012

Seniorsaken har innledet en dialog med de politiske partiene på Stortinget om en ”helhetlig seniorpolitikk”. Det vil si en politikk som sikrer alle nordmenn de samme rettigheter og plikter hele livet og som både omfatter økonomi, yrkesdeltagelse, helse og omsorg. … Les mer

Seniorsakens nyhetsbrev april 2012

Samhandlingsreformen har ført til en umiddelbar nedgradering av eldreomsorgen. Problemet oppsto ved at sykehusene skriver ut sine pasienter raskere og overlater dem til kommunene. Kommunene har ikke forberedt seg på den hurtige økningen, og har ikke fått ekstra midler før … Les mer

Seniorsakens nyhetsbrev februar 2012

Hundrevis av underskrifter ble samlet inn i anledning ”Folkeaksjonen 2013 – rett til sykehjemsplass når du trenger det.” Romerikingene møtte Seniorsaken med glød og entusiasme da Seniorsaken Skedsmo holdt stand på Strømmen Storsenter torsdag 26. januar. I Larvik var entusiasmen like … Les mer

Seniorsakens nyhetsbrev for Januar 2012

Viktige seniorsaker i 2012 er oppfølgningen av Samhandlingsreformen, kampen for rett til sykehjemsplass når man trenger det, seniorenes økonomiske kår med hensyn til pensjon, trygd og skatt, samt kampen mot yrkesdiskriminering. Flere av sakene må løses i lys av valgkampen … Les mer

Seniorsakens nyhetsbrev desember 2011

SOS-telefonen tilbake til det ”normale”. Antall henvendelser til Seniorsakens SOS-telefon er nå tilbake til det ”normale” etter en rolig periode knyttet til politikernes ønsker om å unngå skandaler forut for kommunevalget. Her er en kort oppsummering: Ikke plass i Nedre … Les mer

Seniorsakens nyhetsbrev november 2011

Seniorsaken lanserer ”Folkeaksjonen 2013”: Seniorsaken inviterer medlemmene til å delta i ”Folkeaksjonen 2013 – Rett til sykehjemsplass når man trenger det.” Målet er å samle inn minst 100 000 underskrifter fra alle som støtter kravet om rett til sykehjemsplass når man … Les mer

Seniorsakens nyhetsbrev oktober 2011

i Ukebrev

Seniorsaken er bekymret over den foreslåtte avvikling av fradraget for store sykdomsutgifter. Avviklingen skal skje over tre år og vil opphøre helt i 2015.

1 4 5 6 7 8 9