Kategori Ukebrev

Ukebrev 25/2020

Stig Klingstedt

Nytt pensjonsutvalg Konsernsjef Kristin Skogen Lund skal lede et nytt utvalg som skal evaluere pensjonsreformen som ble innført 2011. Fra Regjeringens omtale av saken leser vi at utvalget skal evaluere om de langsiktige målene for reformen vil kunne nås, men…

Ukebrev 24/2020

Stig Klingstedt

Gjennombrudd for brukerstyrt personlig assistanse for eldre (BPA) Av Agnete Tjærandsen Dette er en sak som Senior Norge har kjempet for i flere år.  Ikke å kunne få BPA etter fylte 67 år har vært en uforståelig begrensning for den…

Ukebrev 23/2020

Stig Klingstedt

Alderisme Ordet alderisme er ikke nevnt i tidligere ordbøker, men er brukt av mennesker som er opptatt av behandlingen av eldre mennesker. Etter Det Norske Akademis ordbok er betydningen «diskriminering av eldre mennesker». De fleste av oss har vel reagert…

Ukebrev 22/2020

Stig Klingstedt

Føler du deg ensom? Få en besøksvenn! Etter at vi i Senior Norge hadde fått en henvendelse fra et medlem, tok vi kontakt med Røde Kors for å forhøre oss om deres besøksvenner. På spørsmål om ordningen med besøksvenner er…

Ukebrev 21/2020

Stig Klingstedt

Ukebrev 21/2020 Oslo kommune inviterer til digitale møter om «Leve hele livet» Kommunen har tatt initiativ til å få til et samarbeid om oppfølgingen av regjeringens melding «Leve hele livet». I det første møtet skal kommunen legge fram sine tanker…