Kategori Ukebrev

Digihjelp Ukebrev 19/2021

I stortingsmeldingen «Leve hele livet» pekes det på at Kommunal- og moderniseringsdepartementet støtter kommuner som mangler veiledningstilbud i digital kompetanse til sine innbyggere. Stortingsmeldingen bruker ordet «Digihjelp» Senior Norge har i mange år sett at samfunnet går mot en total…