Kategori Ukebrev

Nyhetsbrev september 2013

Seniorsakens ledermøte 2013 Årets ledermøte gikk av stabelen i Sarpsborg fra 13. – 14. september Generalsekretær Etter oppfordring fra lederne på Gjøvik-møtet og drøfting på Landsmøtet 29. mai 2013, har styret lyst ut stillingen som generalsekretær i Seniorsaken. Det har…

Seniorsakens nyhetsbrev – august 2013

   Hederssenior Rolv Wesenlund (1936-2013) har gått bort  En av Norges mest folkekjære artister og en av Seniorsakens initiativtakere,   Rolv Wesenlund, gikk bort søndag. Han sovnet stille inn med sin kjære kone,   Ruth, ved sin side etter lengre…

Seniorsakens nyhetsbrev for juni 2013

Seniorsaken har utarbeidet en fullstendig liste over alle nominerte kandidater på partienes lister som er over 60 år. Denne viser at partiene nominerer få seniorer på listene, langt færre enn seniorenes andel av befolkningen skulle tilsi. Seniorsakens gjennomgang av stortingsvalglistene…

Seniorsakens nyhetsbrev for mai 2013

Seniorsakens Landsmøte 2013 avholdes 29. mai. Vi har vært så heldige at vi har fått låne Auditoriet på Akershus Festning. Alle medlemmer har møte- og talerett, men kun delegater kan stemme. Blant viktige saker på landsmøtet er nytt strategi- og…

Seniorsakens nyhetsbrev for april 2013

Høyesterett i storkammer har konkludert i behandlingen av saken mellom Ivar Petter Røeggen og Forbrukerrådet og DNB. Etter syv års kamp vant Røeggen og dommen var enstemmig og tindrende klar. Dette er gode nyheter for tallrike småsparere – der flertallet…

Seniorsakens nyhetsbrev for mars 2013

Seniorsaken har kommentert de urovekkende rapportene om bruk av lovstridig tvang ved norske sykehjem i media. Bakgrunnen er denne: Noen ganger må en bruke tvang for å gi pasienter nødvendig helsehjelp og unngå alvorlig helseskade. I slike tilfeller må ansatte…

Seniorsakens nyhetsbrev for februar 2013

Seniorsaken arbeider med flere saker knyttet til hjemsendelse av pasienter som burde hatt sykehjemsplass, samt misnøye blant de pårørende med behandlingen som blir gitt i kommunene. Flere av sakene gjelder behandling av personer med langtkommet demens. Hvis man ser bort…

Seniorsakens nyhetsbrev for november 2012

Flere partier vil arbeide for å heve aldersgrensene i arbeidslivet eller fjerne den. Arbeiderpartiet vil vurdere en hevning. Høyre vil tilpasse grensene til pensjonsreformen. Fremskrittspartiet vil fjerne alle grenser uten en fornuftig begrunnelse.  Venstre vil heve grensen til 75 år.…