Kategori Ukebrev

Ikke boligskatt sier finansministeren Ukebrev uke 18/2023

Verv et nytt medlem! (For mere informasjon, se neders Senior Norge spilte inn et gjennomarbeidet høringssvar til Finansdepartementet om skatteutvalgets rapport. Bl.a. viste vi til at pensjonister kommer svært dårlig ut…

Trygdedrøftingene 2023 Ukebrev uke 17/2023

Verv et nytt medlem! (For mere informasjon, se nederst) Klikk for å registrere nytt medlem Årets trygdedrøftinger skal gjennomføres den 15. og 23. mai. Da skal det bestemmes hvor mye pensjonene…

Norsk helsevesen slår sprekker Ukebrev uke 12/2023

Verv et nytt medlem! (For mere informasjon, se nederst) Klikk for å registrere nytt medlem Norsk helsevesen slår sprekker Av tidligere sykehjemslege og første helsebyråd i Oslo kommune, Ole B. Hovind…