Nyhetsbrev sommer/høst 2014

Seniorsakens SOS-telefon En SOS-sak ledet til nytt lokallag i Tana. Da Tana kommune la ned gamle sykehjemsplasser, og demente beboere ble tvangsflyttet til det nye omsorgssenteret ved Tana bru, reagerte Mona-Lill Jessen, som er pårørende til demente Ragnhild Johnsen (83). … Les mer

Nyhetsbrev oktober 2014

Kjære medlem! Nå er magasinet Senior rett rundt hjørnet. Der kan du blant annet lese om lokal og sentral kåring av hedersseniorer, høringer, oppvarming til kommunevalget 2015 og lokallagenes arbeid og prioriteringer. Seniorsaken vokser I oktober ble Seniorsaken Øst-Finnmark etablert … Les mer

Nyhetsbrev september 2013

Seniorsakens ledermøte 2013 Årets ledermøte gikk av stabelen i Sarpsborg fra 13. – 14. september Generalsekretær Etter oppfordring fra lederne på Gjøvik-møtet og drøfting på Landsmøtet 29. mai 2013, har styret lyst ut stillingen som generalsekretær i Seniorsaken. Det har … Les mer

1 2 3 4 9