Pensjonen krymper

Vi kjemper for en rettferdig pensjon og forutsigbar seniorøkonomi. Underregulering er forskjellsbehandling Seniorsaken jobber for at du som pensjonist skal få din del av den norske velstandsutviklingen. Første betingelse er at du ikke sakker akterut i forhold til andre grupper. … Les mer

BN bank

Ønsker du mer å rutte med i hverdagen, eller har drømmer som er satt på vent på grunn av økonomien? Som medlem av Seniorsaken kan du få SeniorLån hos vår samarbeidspartner BN Bank, uten etableringsgebyr, som i dag er på … Les mer

Ny politisk plattform

I går presenterte partilederne i den nye regjeringen sine ambisjoner, løfter og mål for de kommende fire år. Ifølge Ole Hovind, som er leder for Seniorsakens ressursgruppe for helse og omsorg og tidligere sykehjemslege, er det grunn til å glede seg over … Les mer

1 9 10 11 12 13 14 15 30