Kategori Seniorhåndboka

Kapittel 13 - Veiene til en god pensjonisttilværelse

13 – Veiene til en god pensjonist­tilværelse

Ved generalsekretær Knut Chr. Høvik «Det er mange veier som fører til Rom». Dette gjelder også veien(e) til en god pensjonisttilværelse. Det handler blant annet om at hver enkelt må…

12 – Ny teknologi gir omsorg, verdighet og trygghet

Ved tidl. kommunikasjonssjef Christin Engelstad Om forbruks- og velferdsteknologi Varme hender blir mangelvare når antallet eldre øker frem mot 2030. Da vil selv ikke det rike Norge ha råd eller…

Kapittel 11 – Seniorboliger

11 – Seniorboliger

Ved tidl. kommunikasjonssjef Christin Engelstad Om hvordan seniorene vil bo? Foretrekker seniorene å bli boende i sitt eget hjem, eller foretrekker de å bytte til en bedre tilrettelagt bolig når…

Kapittel 10 - Boligøkonomi og lån

10 – Boligøkonomi og lån

Ved generalsekretær Knut Chr. Høvik For mange nordmenn fungerer boligsparing som den viktigste spareformen til pensjonsalder. Sparingen begymmer gjerne tidlig i livsforløpet, og nedbetalt bolig gir økonomisk trygghet i form…

Kapittel 9 - Jus for seniorer

9 – Jus for seniorer

Ved advokat Audhild Freberg Iversen Fremtidsfullmakt Stortinget vedtok 11. mars 2010 ny lov om vergemål som avløser de to gamle lovene: Lov om umyndiggjøring fra 1898 Vergemålsloven av 1927 Loven…

Kapittel 8 – Økonomi

8 – Økonomi

Redigert: Juni 2023 Ved tidl. eksp. sjef Stig Klingstedt og tidl. eksp. sjef Bjørn Halvorsen. Fra yrkesliv til pensjonstilværelse Overgangen fra arbeidslivet til pensjonisttilværelsen er en av de store omstillingene…

Kapittel 6 - Seniorenes velferdsrettigheter

6 – Seniorenes velferdsrettigheter

Ved jurist Stig Klingstedt og tidl. kommuniksajonssjef Christin Engelstad Om folketrygden, behandling og pleie (Se også kapittel 8 om pensjoner i folketrygden) Hvem har tilgang til det offentlige velferdssystemet? For…

Kapittel 5 – Pårørendes roller og rettigheter

5 – Pårørendes roller og rettigheter

Ved tidl. kommunikasjonssjef Christin Engelstad Innledning I løpet av livet vil de fleste av oss kunne oppleve å få aldrende foreldre med sviktende helse, sykdom som rammer noen nær oss…

Kapittel 4 – Helse og aldring

4 – Helse og aldring

Ved Ressursgruppen helse og omsorg Om helse og aldring Vi eldre har den helsen vi har. Det er fornuftig å ta vare på den – og gjerne forbedre den om…

Kapittel 3 – Forventninger til pensjonisttilværelsen

3 – Forventninger til pensjonist­tilværelsen

Ved tidl. kommunikasjonssjef Christin Engelstad Om opplevelsen av å bli eldre Mye forskning er gjort for å kartlegge de eldres egen oppfatning av det å bli gammel og hva forventningene…

Kapittel 2 – Overgangen fra yrkesaktiv til pensjonist

2 – Overgangen fra yrkesaktiv til pensjonist

Ved generalsekretær Knut Chr. Høvik Om positiv aldring og hvordan unngå ensomhet Det moderne livsløpet inndeles gjerne i fire ulike livsfaser: Den første fasen, oppveksten, er preget av avhengighet, sosialisering…