Kategori Medlemsinfo

Kapittel 6 - Seniorenes velferdsrettigheter

6 – Seniorenes velferdsrettigheter

Ved jurist Stig Klingstedt og tidl. kommuniksajonssjef Christin Engelstad Om folketrygden, behandling og pleie (Se også kapittel 8 om pensjoner i folketrygden) Hvem har tilgang til det offentlige velferdssystemet? For…

Kapittel 5 – Pårørendes roller og rettigheter

5 – Pårørendes roller og rettigheter

Ved tidl. kommunikasjonssjef Christin Engelstad Innledning I løpet av livet vil de fleste av oss kunne oppleve å få aldrende foreldre med sviktende helse, sykdom som rammer noen nær oss…

Kapittel 4 – Helse og aldring

4 – Helse og aldring

Ved Ressursgruppen helse og omsorg Om helse og aldring Vi eldre har den helsen vi har. Det er fornuftig å ta vare på den – og gjerne forbedre den om…

Kapittel 3 – Forventninger til pensjonisttilværelsen

3 – Forventninger til pensjonist­tilværelsen

Ved tidl. kommunikasjonssjef Christin Engelstad Om opplevelsen av å bli eldre Mye forskning er gjort for å kartlegge de eldres egen oppfatning av det å bli gammel og hva forventningene…

Kapittel 2 – Overgangen fra yrkesaktiv til pensjonist

2 – Overgangen fra yrkesaktiv til pensjonist

Ved generalsekretær Knut Chr. Høvik Om positiv aldring og hvordan unngå ensomhet Det moderne livsløpet inndeles gjerne i fire ulike livsfaser: Den første fasen, oppveksten, er preget av avhengighet, sosialisering…

Kapittel 1 - Velkommen til Senior Norge

1 – Velkommen til Senior Norge

Ved generalsekretær Knut Chr. Høvik Vår organisasjon Senior Norge er en landsdekkende interesseorganisasjon for seniorer.  Den ledes av et sentralstyre og har sekretariat i Bygdøy allé 5, Oslo (Tollbugata 10,…

Senior Norge Seniorhåndboka

Seniorhåndboka – Forord

I 13 uker fremover vil vi presentere Seniorhåndboka 2021 kapittel for kapittel. Ukebrevet vil komme med kommentarer til ukens kapittel.

Årets Hederssenior 2019 er Olav Thon

I dag feires FNs Internasjonale Eldredagen over hele verden. I Oslo markeres dagen ved at det arrangeres en festforestilling i Rådhuset der 1000 eldre er invitert. Tradisjonen tro kåres også…

Ikke glem å fornye ditt førerkort!

Fra juni 2019 er reglene for fornyelse av førerkort endret slik at man normalt ikke trenger å ha legeattest for å kunne kjøre vanlig personbil før man er 80 år.…

Hvorfor velge Senior Norge

Senior Norge og Pensjonistforbundet arbeider begge med de samme type saker – sikre eldre en verdig og god alderdom, gode økonomiske vilkår, frihet fra aldersdiskriminering og god eldreomsorg. Vi får…