Kategori Medlemsinfo

Foreslå årets Hederssenior

Hvert år utnevner Seniorsaken årets Hederssenior. Årets Hederssenior kan foreslås av lokallag eller enkeltmedlemmer i Seniorsaken. Forslagene kan omfatte ”en hvilken som helst senior”, uansett utdannelse, yrke, bakgrunn eller bosted. Men foreslåtte kandidater må harmonere med retningslinjer punkt 1 – 5.

Årsmelding lokallagene 2014

Seniorsakens lokallag - illustrasjon kompass på et kart

Ved utgangen av 2014 hadde Seniorsaken 16 aktive lokallag lokalisert i: Arendal, Asker Bergen/Hordaland, Eidsvoll og Hurdal, Frogner (Oslo), Harstad, Kristiansand, Oslo Nord, Rogaland, Sarpsborg/Østfold, Skedsmo, Ullensaker, Nannestad og Gjerdrum, Ullern (Oslo), Vestfold, Vestre Aker (Oslo), Øst-Finnmark Seniorsakens ressursgruppe ”Etablering av…

Omsorgsfull omlegging

Internett

Alle som kommuniserer med eldre, har et særlig ansvar for å nå ut til alle der de er. Derfor foretar vi det vi kaller en «omsorgsfull omlegging» når vi legger over mye av vår medlemskommunikasjon på internett. Det sier Knut Chr.…

Medlemsfordeler

Seniorsaken har inngått et samarbeid med Seniorenes fellesorganisasjon for å forhandle frem nye medlemsfordeler for våre medlemmer. Sammen vil vi stå mye sterkere når vi henvender oss til potensielle samarbeidspartnere. Vi vil publisere nye avtaler fortløpende. Om noen har innspill…