Kategori Vestfold

Styremøte Seniorsaken Vestfold.

Biblioteket Tønsberg og Nøtterøy 22. juni 2015 Referent: Scotty Stumoen Neste møte: 24. juni kl. 11:00 Biblioteket Tønsberg og Nøtterøy Tilstede: Trygve Eklund, Svein Erik Ulverud, Jørgen Hoel, Roar Moll, Scotty Stumoen Referat sendt til: Møtedeltagerne og Britt Selig  …

Seniorsaken Vestfold 8. juni 2015

Vi har det fint her i landet, men det er ikke alltid seniorene får være med på linje med andre. Derfor er det viktig at alle som er opptatt av seniorenes (de eldres) vilkår, er med i organisert arbeid. Her…