Ville tilstander i Vestfold

Seniorsaken Vestfold hadde på sin FB-side i september et åpent brev til Larvik kommune angående varm mat til beboerne på senteret på lørdager. Vi fikk veldig mye oppmerksomhet rundt dette, og folk engasjerte seg. Saken ble delt flere ganger og … Les mer

Protokoll fra styremøte 27.06.16

Møtested. Tønsberg Bibliotek Til stede: Per, Unni, Roald og Solveig. Forfall: Trygve og Scotty Sak 115/16 Godkjenne dagsorden Godkjent Sak 116/16 Godkjenne referat fra forrige møte Godkjent   Sak 117/16 Økonomi Per har ikke fått noen tilgang til kontoen for … Les mer

Protokoll fra styremøte 06.06.16

Møtested. Tønsberg Bibliotek Til stede: Scotty, Per og Solveig, Unni. Forfall: Trygve Møtestart: 13:00 Behandling og Dagsorden Sak nr./ År Tittel 106/16 Godkjenne referat fra siste møte Referatet godkjent – sendes til Britt. 107/16 Økonomi (Per) Adgang til konto/Seniorsaken Vestfold … Les mer

1 2 3 4