Kategori Vestfold

Ville tilstander i Vestfold

Seniorsaken Vestfold hadde på sin FB-side i september et åpent brev til Larvik kommune angående varm mat til beboerne på senteret på lørdager. Vi fikk veldig mye oppmerksomhet rundt dette, og folk engasjerte seg. Saken ble delt flere ganger og…

Protokoll fra styremøte 27.06.16

Møtested. Tønsberg Bibliotek Til stede: Per, Unni, Roald og Solveig. Forfall: Trygve og Scotty Sak 115/16 Godkjenne dagsorden Godkjent Sak 116/16 Godkjenne referat fra forrige møte Godkjent   Sak 117/16 Økonomi Per har ikke fått noen tilgang til kontoen for…

Protokoll fra styremøte 06.06.16

Møtested. Tønsberg Bibliotek Til stede: Scotty, Per og Solveig, Unni. Forfall: Trygve Møtestart: 13:00 Behandling og Dagsorden Sak nr./ År Tittel 106/16 Godkjenne referat fra siste møte Referatet godkjent – sendes til Britt. 107/16 Økonomi (Per) Adgang til konto/Seniorsaken Vestfold…

Protokoll fra møte 23.05.16

Møtested: Tønsberg Bibliotek Tilstede:  Scotty, Per og Solveig. Forfall:    Trygve og Unni   Behandling og Dagsorden Sak nr./ År  Tittel 96/16          Godkjenne referat                    Godkjent  97/16         Økonomi (Per) Skal vi fortsette med bursdagshilsner med sms? (Scotty) Ja, vi ønsker…

Saksliste for styremøte i Seniorsaken Vestfold

Mandag 9.mai 2016 klokken 12.00 Møtested: Tønsberg og Nøtterøy bibliotek. 90/16 Godkjenning av referat fra 11.april 2016 Endring i sak 77/16: Per Hotvedt Nilsen lager utkast til informasjonsbrev til behandling føre sommerferien. 84/16 Planen sendes Christin innen 1. mai 85/16…

Referat fra styremøte 21.mars 2016

Tilstede: Unni Hanson, Per Hotvedt Nielsen, Scotty Stumoen (referent) Frafall: Trygve Eklund Forslag til saksliste ble satt til side fordi det var behov for å diskutere fremdrift for Seniorsaken Vestfold etter årsmøtet, og for å orientere Per om situasjonen per…

Program for møtet 20.august 2015

Eldrepolitikk 2015 Seniorsaken Vestfold august kl. 19:00 – 21:00 Quality Hotel Klubben Nedre Langgate 49, Tønsberg Møtet er gratis. Kaffe serveres. Programmet: Velkommen v/Trygve Eklund Sentrale områder for Seniorsakens arbeid: Helse og omsorg, seniorøkonomi, aldersdiskriminering, seniorbolig v/ Christin Engelstad, kommunikasjonssjef,…