Seniorsaken Skedsmo – Årsberetning 2014

Avholdte møter 2014 6 styremøter, hvorav ett konstituerende møte etter årsmøtet 2 ekstra møter for julekomiteen 5 åpne møter (tidligere kalt medlemsmøter) 12.02.14 Claus Dahl: Terje Viigen 02.04.14 Knut Chr. Høvik: Lys på Seniorsaken 17.09.14 Odd G Murud: Alf Prøysen … Les mer

1 3 4 5 6