Referat fra medlemsmøte 27.april 2016

Christin Engelstad, informasjonssjef Seniorsaken Informasjon og dialog. Hvorfor medlem? ”Alle” er pårørende – bli tidlig medlem! Snakk om nåtiden og fremover. Se ”Holder de ord” på Seniorsakens nettside www.seniorsaken.no Temaer for Seniorsaken: 1 Sykehjem, boliger, seniorboliger+ –og omsorgsboliger. 2 Matomsorg … Les mer

1 2 3