Kategori Rogaland

-Beredt på verre tider!

Av Elsa Kristiansen og  Aud.K. Knudsen, Seniorsaken Rogaland (Stavanger Aftenblad) Det sier direktøren for levekår i Stavanger i sin hilsen til personell, pasienter og pårørende på sykehjemmene i Stavanger! Noen grunner: tempoet på utskrivninger fra sykehuset er større enn før.…

Seniorsaken Rogaland på Facebook

Vi har fram til nå hatt en Facebook-profil ved navn «Seniorsaken avd. Rogaland» med et fint bilde av Sandnes sykehus, nå Sandnes Helsesenter på frontsiden. Nå er vi i ferd med å etablere en organisasjonsside som har en litt annen…

Handlingsplan 2015 Seniorsaken Rogaland

Styret har vedtatt følgende plan for det lokale arbeidet for seniorsaken Rogaland for 2015. Styret ser på oppgaven som ”vaktbikkje” når det gjelder eldreomsorgen som viktig, og kommer med konstruktive innspill i forhold til saker som vedgår eldre i vårt…

Årsrapport 2014 Seniorsaken Rogaland

Etter valget i 2014 har styret bestått av: Elsa Kristiansen, Stavanger Heinz von Gunten, Stavanger Aud Klovning Knudsen , Stavanger Solveig Myrvold, Stavanger Mai-Liss Sivertsen, Stavanger (Ny) Olaf Høie, Sandnes Per Kjølset, Sandnes Svend Møller, Bryne Gunvor Engtrø, Hå (Ny)…