Kategori Rogaland

Siste nytt fra Seniorsaken Rogaland

Seniorsaken er nå høringsinstans i Stavanger kommune En gladnyhet: Seniorsaken Rogaland /Stavanger: Vi har etter forespørsel blitt godkjent som høringsinstans i Stavanger kommune i saker som gjelder kommunens eldreomsorg. I tillegg til dette vil vi selvsagt fortsatt ta tak i…

Vold mot eldre

VOLD MOT ELDRE – finnes det hos oss? Er det aktuelt i vår nærhet, i vår by, i vår bygd? Vi har besøk av en som har erfaring med dette fra en annen kant av landet den 18. november i…

Politikertorget i Stavanger

  I Stavanger arrangerer bystyret en åpen dag når budsjett og langtidsplaner er lagt fram. Hvem som helst kan melde seg på, oftest er det ulike frivillige organisasjoner som enten er avhengige av bevilgninger fra kommunen, eller som oss, Seniorsaken,…

Debatt Stavanger – Eldreomsorg/­Seniorpolitikk

Paneldebatt Stavanger 20. august 2015

Torsdag 20. august arrangerte Eldrerådet i Stavanger og Seniorsaken et møte med eldrepolitikk og eldreomsorg på agendaen. Hovedtemaene var: Sykehjemsituasjonen i Stavanger, seniorboliger, hjemmesykepleie og hjemmetjenester. Alle politiske partier var representert med sine partiledere eller representanter med særlig ansvar innen…

Seniorsaken Rogaland høsten 2015

Vi kommer til å følge opp det arbeidet som er startet omkring Seniorboliger / Generasjonsboliger På Landsmøtet i Seniorsaken i mai, Holdt sosionom Ingegerd Espaas et noe rystende foredrag om Vold mot eldre. Vi inviterer henne hit til høsten og…

Seniorboliger i Stavanger

Seniorboliger er blitt et hett tema i Stavanger / Sandnesregionen. Onsdag 3. juni hadde vi vårt tredje møte om saken, denne gang i Stavanger i samarbeid med Eldrerådet. Vi fikk presentert et svært spennende prosjekt som planlegges realisert i Østre…