Kategori Rogaland

Nord Rogaland

Det er opprør i Haugesund. Grunn: Sykehjemmene flytter flere og flere eldre fra enerom til dobbeltrom. Det gjelder både fast plass og korttidsplass. Pårørende fortviler. Sammen med representanter for pårørendegruppen arbeider vi med å få på plass et møte med…