Kategori Harstad

Livsgledesykehjem

Ruth Haugland leder Seniorsaken Harstad Livskvaliteten for sykehjemsbeboere har vært et stadig tilbakevendende tema, ikke bare her i Harstad, men også på landsbasis. Stadige nedskjæringer innen pleie- og omsorgssektoren handler først og fremst om å reduserer antall pleiere, noe som…

Lev livet – livet ut!

Slik lyder slagordet for Stiftelsen Livsglede for Eldre som ble opprettet i 2006 av sykepleierstudenter. De så behovet for å skape mer aktivitet og glede i eldreomsorgen, at alle eldre skal ha en god og meningsfull hverdag. At de skal…

Seniorer med humor og vidd

Botnbælgan

The Rock ´n´ Roll Kids. Brødrene Trudvangs vei til Norgestoppen. Førstkommende lørdag formiddag inviterer Seniorsaken Harstad til Mimre-tedans på Sama aktivitetssenter. Forfatter Bjørn Hall-Hofsø vil i samtale med Egil og Jan Otto Trudvang mimre om rocke-miljøet i Harstad på slutten…