Kategori I media

Hvaler kommune best i Østfold!

Seniorsaken Østfold kom over en rapport som viser en oversikt over samtlige 428 kommuner, hvor kommunene er rangert etter kvaliteten på de helse og omsorgstjenester som de tilbyr. Rapporten viser også endringer i forhold til fjorårets rapport – altså hvorvidt…

«60+ over og ut» – en ubalansert debatt

Fredrikstad blad logo

Debattinnlegg i Fredrikstad Blad 06.07.16 Det er stadig innlegg i media om at eldre arbeidstakere skvises ut av arbeidsmarkedet – rått og brutalt. Samtidig legger myndighetene opp til at flere eldre må stå i arbeid lenger for at et stort…

Visjoner og de nødvendige små trinn

Harstad Tidende Foto: Wikipedia

Målsettinger for de neste 10 år er for forpliktende, så vi lar oss varme på de store visjoners vyer. Man taler med entusiasme om framtidsmuligheter uten påtrengende tidsrammer, men skygger unna for de konkrete grep som må tas. Allerede NÅ.…