I samme øyeblikk som drøftingene mellom pensjonistorganisasjonene og Regjerningen var avsluttet, ble generalsekretær Knut Chr. Høvik oppringt av P4. Dessverre var det bare dårlige nyheter for pensjoistene Høvik kunne overbringe. Men kampen mot underreguleringen fortsetter!

P4

Helt på tampen av uke 15 ringte P4 for å få en kommentar på dagens pressemelding om at regjeringen skal lovfeste retten til sykehjemsplass. Seniorsaken har kjempet for dette lenge. Men det er en hake. Forslaget åpner for et alternativ … Les mer

1 10 11 12 13 14 15 16 31