Eldreråd neglisjert – klage til fylkesmannen

Kommunestyret i Sørum vedtok 21. mars 2012 å plassere et nytt sykehjem på Fjuk. Avgjørelsen var kontroversiell fordi det nye sykehjemmet vil være uten gode offentlige kommunikasjoner. Lokaliseringen var mot det kommunale eldrerådets ønsker. Mange i kommunen mener at eldrerådet … Les mer

1 2 3 4