Høring – Rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester – kriterier og ventelister

Høringssvar fra Seniorsaken innsendt 07.12.2015 Svartype: Med merknad   Helse- og omsorgsdepartementet Høringssvar fra Seniorsaken vedr. forslag om lovendring. Rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester – kriterier og ventelister. Seniorsaken takker for invitasjonen … Les mer

Alderismen skal stoppes!

Seniorsaken har levert høringssvar om forslag til felles likestillings- og diskrimineringslov til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.

Høringer

Seniorsaken har levert høringssvar om forslag til felles likestillings- og diskrimineringslov til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Seniorsaken gir sin fulle støtte til departementets uttalelse om at et generelt forbud mot aldersdiskriminering kan bidra til å endre holdninger knyttet til eldre, … Les mer

Sunn seksualitet

Helsedirektoratet jobber med ny strategi for seksuell helse. Et omfattende rapport skal bidra til en god seksuell helse i Norge. Seniorsaken har levert innspill til rapporten som omhandler hele befolkningen, fra små barnehagebarn til eldre på sykehjem. På tross av … Les mer

Nærhet og helhet

I den ferske stortingsmeldingen; Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet, presenterer regjeringen en plan som skal skape en helhetlig helse- og omsorgstjeneste i kommunen. Utgangspunktet er at det er mange kommunale helse- og omsorgstjenester som er gode hver for seg. … Les mer

1 2 3 4