NOU 2017:3 – Folketrygdens ytelser til etterlatte

Generelle bemerkninger / bakgrunn Seniorsaken ser at utvalget innenfor sitt mandat har lagt vekt på å utforme etterlatteytelsene i tråd med hovedmålene i pensjonsreformen, herunder støtte opp under arbeidslinjen. Bærekraften i pensjonssystemet er også vektlagt. Den spenning som ligger i … Les mer

1 2 3 4