Handlingsplan 2018 – Senior Norge Skedsmo

Godkjent på styremøte 17.1.2018, Anna Marie Vereide, styreleder. Målsettinger for medlemsmøter skal være samlingssted for trivsel og sosialt samvær. skal glede og gi samhold blant medlemmene. gode foredragsholdere med aktuelle temaer prioriteres skal informere om Senior Norges arbeid for seniorers hverdag, … Les mer

Seniorsaken Skedsmo – Handlingsplan 2016

Medlemsmøtene: Skal være et samlingssted for trivsel og sosialt samvær. Etter våre erfaringer, er medlemsmøtene det tilbudet som benyttes mest og gleder flest av medlemmene. Gode foredragsholdere med aktuelle temaer vil prioriteres høyt. Informasjon om Seniorsaken og arbeidet for seniorers … Les mer