Årsberetning 2017 – Senior Norge Skedsmo

Avholdte møter 2017 5 styremøter, hvorav ett konstituerende møte +arbeidsmøter(AU) 5 åpne møter (tidligere kalt medlemsmøter) 15.02.17: Tone Bye fra Pensjonistforbundet: Morgendagens aktivitetssenter.. 03.05.17: Professor emeritus Thomas Bøhmer: Underernæring hos eldre 08.10.17: Nedre Romerike Brann og Redningsvesen: Brannforebygging i hjemmet … Les mer

Årsmelding 2017 Seniorsaken Rogaland

Nytt navn fra 2018: Senior Norge Rogaland Styret har etter valget 2017 bestått av: Elsa Kristiansen, Stavanger, leder Olaf Høie, Sandnes, nestleder Kåre Volden, Stavanger, kasserer Aud K Knudsen, referent Per Kjølset, Sandnes Solveig Myrvold, Stavager Helge Gabrielsen, Stavanger Bjørg … Les mer

Seniorsaken Skedsmo – Årsberetning 2015

Avholdte møter 2015: 6 styremøter, hvorav et konstituerende møte etter årsmøtet. 6 åpne møter (tidligere kalt medlemsmøter) 28.01.15 Foredragsholder fra kommunen meldte dessverre forfall. Alternativet ble at Anna Marie orienterte om Seniorsaken sentralt, hvor organisasjonen Seniorsaken nå sto, og den … Les mer

1 2 3