Årsberetning 2017 – Senior Norge Skedsmo

Avholdte møter 2017 5 styremøter, hvorav ett konstituerende møte +arbeidsmøter(AU) 5 åpne møter (tidligere kalt medlemsmøter) 15.02.17: Tone Bye fra Pensjonistforbundet: Morgendagens aktivitetssenter.. 03.05.17: Professor emeritus Thomas Bøhmer: Underernæring hos eldre 08.10.17: Nedre Romerike Brann og Redningsvesen: Brannforebygging i hjemmet … Les mer

Årsmelding 2017 Seniorsaken Rogaland

Nytt navn fra 2018: Senior Norge Rogaland Styret har etter valget 2017 bestått av: Elsa Kristiansen, Stavanger, leder Olaf Høie, Sandnes, nestleder Kåre Volden, Stavanger, kasserer Aud K Knudsen, referent Per Kjølset, Sandnes Solveig Myrvold, Stavager Helge Gabrielsen, Stavanger Bjørg … Les mer

Seniorsaken Skedsmo – Årsberetning 2015

Avholdte møter 2015: 6 styremøter, hvorav et konstituerende møte etter årsmøtet. 6 åpne møter (tidligere kalt medlemsmøter) 28.01.15 Foredragsholder fra kommunen meldte dessverre forfall. Alternativet ble at Anna Marie orienterte om Seniorsaken sentralt, hvor organisasjonen Seniorsaken nå sto, og den … Les mer

Årsberetning 2014 Seniorsaken Frogner

Styret har i 2014-15 bestått av: Lasse Aarnæs, Per Odd-Olsen, Trygve Stokker, Ingegerd Espås, Wenche Aulie-Olsen, Arne Bruusgaard Lokalforening Frogner ble etablert i oktober 2011 med Per-Odd Olsen som leder. Under hans tid vokste foreningen fra ca. 300 til over … Les mer

Årsmelding Seniorsaken Bergen 2014

Styret Styret har vært følgende: Leder Odd Himle, Ove R. Methlie, Wigdis Jorunn Espeland, Kaare Høy Müller, Magne Reigstad.   Valgkomite Ingrid Kløve og Willy Clausen. Revisor Bjarne Ø. Graabræk Styremøter Styret har hatt 9 styremøter. Andre møter Medlemsmøte I … Les mer

Årsrapport 2014 Seniorsaken Rogaland

Etter valget i 2014 har styret bestått av: Elsa Kristiansen, Stavanger Heinz von Gunten, Stavanger Aud Klovning Knudsen , Stavanger Solveig Myrvold, Stavanger Mai-Liss Sivertsen, Stavanger (Ny) Olaf Høie, Sandnes Per Kjølset, Sandnes Svend Møller, Bryne Gunvor Engtrø, Hå (Ny) … Les mer

Årsberetning 2014 for Seniorsaken Harstad

Seniorsaken Harstad har i løpet av 2014 avholdt 7 styremøter. Styret Styret har bestått av: Leder Ruth Haugland Nestleder Astrid Nygård Styremedlem Eldbjørg Brun Styremedlem Ørjan Johansen Styremedlem Sigurd Stenersen Varamedlem Magnus Mikkelsen   Ruth Haugland har fungert som sekretær … Les mer

1 2