Kategori Årsmelding

Årsberetning 2017 – Senior Norge Skedsmo

Avholdte møter 2017 5 styremøter, hvorav ett konstituerende møte +arbeidsmøter(AU) 5 åpne møter (tidligere kalt medlemsmøter) 15.02.17: Tone Bye fra Pensjonistforbundet: Morgendagens aktivitetssenter.. 03.05.17: Professor emeritus Thomas Bøhmer: Underernæring hos eldre 08.10.17: Nedre Romerike Brann og Redningsvesen: Brannforebygging i hjemmet…

Seniorsaken Skedsmo – Årsberetning 2015

Avholdte møter 2015: 6 styremøter, hvorav et konstituerende møte etter årsmøtet. 6 åpne møter (tidligere kalt medlemsmøter) 28.01.15 Foredragsholder fra kommunen meldte dessverre forfall. Alternativet ble at Anna Marie orienterte om Seniorsaken sentralt, hvor organisasjonen Seniorsaken nå sto, og den…

Årsberetning 2014 Seniorsaken Ullern

Styret har i 2014 bestått av: Erik Rekdal, Tore Ruud, Antje Egede-Nissen, Arne Gausel, Sissel Saastad, Ernst Hansen-Tangen, Paul M. Røthe.   Styrets arbeid: I inneværende periode har Sissel Saastad virket som sekretær, Arne Gausel som kasserer. Styret har hatt…

Årsberetning 2014 Seniorsaken Frogner

Styret har i 2014-15 bestått av: Lasse Aarnæs, Per Odd-Olsen, Trygve Stokker, Ingegerd Espås, Wenche Aulie-Olsen, Arne Bruusgaard Lokalforening Frogner ble etablert i oktober 2011 med Per-Odd Olsen som leder. Under hans tid vokste foreningen fra ca. 300 til over…

Årsmelding Seniorsaken Bergen 2014

Styret Styret har vært følgende: Leder Odd Himle, Ove R. Methlie, Wigdis Jorunn Espeland, Kaare Høy Müller, Magne Reigstad.   Valgkomite Ingrid Kløve og Willy Clausen. Revisor Bjarne Ø. Graabræk Styremøter Styret har hatt 9 styremøter. Andre møter Medlemsmøte I…

Årsrapport 2014 Seniorsaken Rogaland

Etter valget i 2014 har styret bestått av: Elsa Kristiansen, Stavanger Heinz von Gunten, Stavanger Aud Klovning Knudsen , Stavanger Solveig Myrvold, Stavanger Mai-Liss Sivertsen, Stavanger (Ny) Olaf Høie, Sandnes Per Kjølset, Sandnes Svend Møller, Bryne Gunvor Engtrø, Hå (Ny)…