Referat fra årsmøtet 20. oktober 2004

i Aktuelt

Årsmøte Seniorsaken (SSN) 20. oktober 2004 Styrets leder, Kari Bruun Wyller ønsket velkommen til Seniorsakens årsmøte som ble avholdt i lokalene til Odd Fellow i Stortingsgaten 28 i Oslo.

1 46 47 48 49