Kategori Aktuelt

Digihjelp Ukebrev 19/2021

I stortingsmeldingen «Leve hele livet» pekes det på at Kommunal- og moderniseringsdepartementet støtter kommuner som mangler veiledningstilbud i digital kompetanse til sine innbyggere. Stortingsmeldingen bruker ordet «Digihjelp» Senior Norge har i mange år sett at samfunnet går mot en total…

VERV 3 NYE medlemmer

Inviter familie, venner og bekjente. Ta ansvar for egen fremtid. Start planlegging for reisen videre i god tid. Om du søker nye utfordringer innen jobb, fritid eller i pensjonisttilværelsen er en god plan alltid lurt.