Ukebrev uke 26/2020

i Aktuelt

Særaldersgrenser for offentlig tilsatte i Norge Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen har kommet med en uttalelse om at regjeringen vil endre på reglene for særaldersgrenser for offentlig tilsatte, slik at de kan velge å gå av ved særaldersgrensen eller … Les mer

Ukebrev 25/2020

Nytt pensjonsutvalg Konsernsjef Kristin Skogen Lund skal lede et nytt utvalg som skal evaluere pensjonsreformen som ble innført 2011. Fra Regjeringens omtale av saken leser vi at utvalget skal evaluere om de langsiktige målene for reformen vil kunne nås, men … Les mer

Ukebrev 24/2020

Gjennombrudd for brukerstyrt personlig assistanse for eldre (BPA) Av Agnete Tjærandsen Dette er en sak som Senior Norge har kjempet for i flere år.  Ikke å kunne få BPA etter fylte 67 år har vært en uforståelig begrensning for den … Les mer

En gammel manns tanker om hørsel

Av Helge Treschow Krafft Artikkelen har tidligere vært publisert i Din Hørsel. Mange eldre med nedsatt hørsel vil kjenne seg godt igjen i dette innlegget. Med alderen blir gjerne hørselen redusert, særlig ved at de høye tonene blir borte. Moderne … Les mer

1 2 3 4 5 6 7 52