Kategori Aktuelt

Styremøte 26. sept 2022 – Utdrag av protokollen

Det ble avholdt Sentralstyremøte 26 sept 2022 i Senior Norge. Det ble også denne gangen avholdt i de ærverdige lokalene i Tollbugata 10 – Den Gamle Krigsskolen. Rutinemessige saker Sentralstyremøtet…

Høringsuttalelse til NOU 2022:7 Et forbedret pensjonssystem

Senior Norge viser til Arbeids- og inkluderingsdepartementets høringsbrev datert 20.06.2022 vedlagt Pensjonsutvalgets rapport NOU 2022:7 (ref.: 22/2811). Senior Norge har følgende merknader og innspill til rapporten og den videre oppfølgingen…

Får det ikke til?

Fortviles du over dagens digitalisering

Er dagens digitalisering av samfunnet hodeløs og hjerteløs? Senior Norge arrangerer åpent møte i City Box,Prinsens gt 6  25. okt 2022 kl 1030 Senior Norge stiller et alvorlig og svært aktuelt…