Kategori Aktuelt

Senior Norge får ny daglig leder Ukebrev 39/2021

Med virkning fra 1.oktober 2021 tiltrer Jon Rogstad stillingen som daglig leder i Senior Norge. Stillingen er beregnet til 60% av full stilling. Knut Christian Høvik vil fra samme tidspunkt dekke spesielle oppgaver. Begge blir lønnet på pensjonistvilkår. Økonomisk nedgradering…