Kategori Aktuelt

10 – Boligøkonomi og lån

Kapittel 10 - Boligøkonomi og lån

Ved generalsekretær Knut Chr. Høvik For mange nordmenn fungerer boligsparing som den viktigste spareformen til pensjonsalder. Sparingen begymmer gjerne tidlig i livsforløpet, og nedbetalt bolig gir økonomisk trygghet i form av lavere bokostnader når man kommer til pensjonsalder. Samtidig. med…

9 – Jus for seniorer

Kapittel 9 - Jus for seniorer

Ved advokat Audhild Freberg Iversen Fremtidsfullmakt Stortinget vedtok 11. mars 2010 ny lov om vergemål som avløser de to gamle lovene: Lov om umyndiggjøring fra 1898 Vergemålsloven av 1927 Loven trådte i kraft 1. juli 2013. Loven innebærer store endringer…

8 – Økonomi

Kapittel 8 – Økonomi

Ved jurist Stig Klingstedt Fra yrkesliv til pensjonstilværelse Overgangen fra arbeidslivet til pensjonisttilværelsen er en av de store omstillingene i livet. Noen gleder seg og ser med forventning fram til en tilværelse uten krav om å møte på en krevende…