Vel avviklet landsmøte

Senior Norges landsmøte ble en fin opplevelse. Utover selve landsmøtedokumentene som årsberetning og regnskap ble et utkast til eldrepolitisk dokument behandlet. Det ble en god debatt som viser at våre tillitsvalgte har meninger om eldrepolitikk. Noen ganger var det sprikende … Les mer

Stem på en senior!

I 2015 viste tall fra SSB at det var 532 kandidater og representanter over 60 år ved kommunestyre- og fylkestingsvalget. I aldersgruppen 40 – 59 år var det 2335! Det er vanskelig å komme på valglistene for seniorer og det er … Les mer

1 2 3 4 105