Eldrerådet i Viken

Viken fylke ble etablert pr 1. januar 2020.  Området Viken strekker seg fra vestsiden av Hardangervidda til svenskegrensen ved Halden.  Viken består av tidligere Østfold, Akershus og Buskerud.  Det er 52 kommuner, og det bor ca. 1,5 mill. mennesker i Viken … Les mer

Arv og dødsboskifte

i Aktuelt, Arv, Juss

14. juni 2019 ble den nye arveloven vedtatt, som trådte i kraft fra 1. januar 2021. Den nye loven vil erstatte den gamle arveloven fra 1972. Samfunnet har gjennomgått store forandringer i disse nærmere 40 årene, både økonomisk og kulturelt, … Les mer

Mitt første år i eldrerådet

i Aktuelt

At jeg nå i fire år regnes som en folkevalgt, er litt rart å tenke på. Jeg er politisk interessert, men har aldri vært medlem av noe politisk parti, så stemmemessig har jeg hatt fritt spillerom. Siden jeg har lett … Les mer

1 2 3 4 53