Stortingsrepresentant Heidi Nordby Lunde H. holdt foredrag i Seniorenes fellesorganisasjon. Knut Christian Høvik ble ny styreleder

Seniorenes fellesorganisasjon (Sf) er paraplyorganisasjon for Senior Norge, Forsvarets seniorforbund og Avinor seniorforening. Formålet er å fremme økonomiske, sosiale- og velferdsmessige saker som har betydning for tilsluttede organisasjoner medlemmer. Sf skal bekjempe diskriminering av seniorer og være en sentral og … Les mer

Ledermøte i Senior Norge

Senior Norge hadde samlet alle lokallagsledere, sentralstyret og noen andre med lederfunksjon til møte for å bestemme kursen videre. Det ble en interessant diskusjon om eldre-politiske arbeid, mulige lokallags-aktiviteter og tenkning om hvorfor vi må være medlemmer av organisasjonen. Det … Les mer

Program for møtet 20.august 2015

Eldrepolitikk 2015 Seniorsaken Vestfold august kl. 19:00 – 21:00 Quality Hotel Klubben Nedre Langgate 49, Tønsberg Møtet er gratis. Kaffe serveres. Programmet: Velkommen v/Trygve Eklund Sentrale områder for Seniorsakens arbeid: Helse og omsorg, seniorøkonomi, aldersdiskriminering, seniorbolig v/ Christin Engelstad, kommunikasjonssjef, … Les mer

1 2 3