Senior Norges hederssenior

Senior Norges hederssenior kåres hvert år under festforestillingen i Oslo rådhus i forbindelse med FNs internasjonale eldredag 1. oktober. Senior Norges hedersseniorer blir utnevnt av Senior Norges styre.

En hederssenior må:

  • være over 50 år
  • ha gjort en innsats for seniorer i samfunnet
  • være ustraffet
  • ha bidratt til å nå positive mål og resultater for seniorgruppen i samfunnet
  • ha bidratt til å ta vare på, og utvikle verdier i samfunnet
  • ha bidratt, utmerket seg eller gjort noe spesielt i frivillige og upolitiske organisasjoner, lag eller foreninger 
  • ha utmerket seg på en særlig positiv, og gjerne original, måte i samfunnet

Tidligere hedersseniorer

2018 Lise Fjeldstad
2017 Den Norske Turistforening
2016 Åshild Ulstrup
2015 Odd Grann
2014 Aslam Ahsan
2013 Vidar Lønn-Arnesen
2012 Ingeborg Moræus Hanssen
2011 Thorleif Holth
2010 Ingrid Espelid Hovig
2009 Peter F. Hjort
2008 Jakob Sæthre Skarstein
2007 Astrid Nøklebye Heiberg
2006 Nanna L. Caspersen
2005 John I. Alvheim
2004 Rolv Wesenlund