Hederssenior

Senior Norges hederssenior

Senior Norges hederssenior kåres hvert år under festforestillingen i Oslo rådhus i forbindelse med FNs internasjonale eldredag 1. oktober. Senior Norges hedersseniorer blir utnevnt av Senior Norges styre.

En hederssenior må:

  • være over 50 år
  • ha gjort en innsats for seniorer i samfunnet
  • være ustraffet
  • ha bidratt til å nå positive mål og resultater for seniorgruppen i samfunnet
  • ha bidratt til å ta vare på, og utvikle verdier i samfunnet
  • ha bidratt, utmerket seg eller gjort noe spesielt i frivillige og upolitiske organisasjoner, lag eller foreninger 
  • ha utmerket seg på en særlig positiv, og gjerne original, måte i samfunnet