Ledermøte i Senior Norge

Senior Norge hadde samlet alle lokallagsledere, sentralstyret og noen andre med lederfunksjon til møte for å bestemme kursen videre. Det ble en interessant diskusjon om eldre-politiske arbeid, mulige lokallags-aktiviteter og tenkning om hvorfor vi må være medlemmer av organisasjonen. Det … Les mer

Eldre og reiseforsikringer

Senior Norges ressursgruppe for jus og økonomi har foretatt en gjennomgang av ulike forsikringsselskapers vilkår for eldre som er på reise. Uoversiktlige forsikringsvilkår Dessverre er det ikke mulig for oss å sette opp en konkret oversikt over de ulike selskapenes … Les mer

Små endringer i statsbudsjettet som berører pensjonistene

i Aktuelt

Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2018 innebærer bare få endringer for pensjonistene. Regjeringen lover mer satsing på sykehjems- og omsorgsplasser. Den lover også økt satsing på bedre kvalitet i hjemmetjenesten og 1800 nye heldøgns omsorgsplasser. Regjeringen har ikke foreslått endringer … Les mer

NOU 2017:3 – Folketrygdens ytelser til etterlatte

Generelle bemerkninger / bakgrunn Seniorsaken ser at utvalget innenfor sitt mandat har lagt vekt på å utforme etterlatteytelsene i tråd med hovedmålene i pensjonsreformen, herunder støtte opp under arbeidslinjen. Bærekraften i pensjonssystemet er også vektlagt. Den spenning som ligger i … Les mer

1 4 5 6 7 8