Aktive seniorer som samfunnets ressurser

i Aktuelt, Juss

Et stort antall ressurssterke seniorer gjør en formidabel innsats som frivillige. Statens Seniorråd gjorde en undersøkelse for et par år siden som viste at eldre utførte frivillig arbeid for ca. 25 milliarder kroner per år. Da inkluderte man ikke all … Les mer

Varme hender eller frakoblet larm

i Aktuelt

Det er med både mistro og forferdelse vi hører om sykehjemmet i Vågsøy kommune der personalet hadde koblet fra ledningen til larmknappen for en 91 år gammel dame. Vårt inntrykk er ellers at personalet på sykehjem og omsorgsboliger både er … Les mer

Hvorfor velge Senior Norge

Senior Norge og Pensjonistforbundet arbeider begge med de samme type saker – sikre eldre en verdig og god alderdom, gode økonomiske vilkår, frihet fra aldersdiskriminering og god eldreomsorg. Vi får ofte spørsmål om hvorfor velge Senior Norge. På noen punkter … Les mer

1 3 4 5 6 7 8