Reguleringen av pensjonen – skuffende resultat

20. og 21. mai var pensjonistorganisasjonene og fagbevegelsens hovedorganisasjoner i drøftingsmøte med arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie om regulering av pensjonene 2019. Samtlige pensjonistorganisasjoner krevet at underreguleringen skal fjernes. I påvente av at dette kan skje, må pensjonen reguleres slik … Les mer

Vel avviklet landsmøte

i Aktuelt

Senior Norges landsmøte ble en fin opplevelse. Utover selve landsmøtedokumentene som årsberetning og regnskap ble et utkast til eldrepolitisk dokument behandlet. Det ble en god debatt som viser at våre tillitsvalgte har meninger om eldrepolitikk. Noen ganger var det sprikende … Les mer

Stem på en senior!

I 2015 viste tall fra SSB at det var 532 kandidater og representanter over 60 år ved kommunestyre- og fylkestingsvalget. I aldersgruppen 40 – 59 år var det 2335! Det er vanskelig å komme på valglistene for seniorer og det er … Les mer

Alene med økonomien – er du forberedt?

av Finn Åsmund Johnsbråten | Senior Norge Østfold Når ektefeller eller samboere går inn i pensjonisttilværelsen, er det vanlig at de planlegger ut fra en felles økonomi og at de alltid skal være to! Felles inntekter og felles kostnader. Nå er det … Les mer

Aktive seniorer som samfunnets ressurser

i Aktuelt, Juss

Et stort antall ressurssterke seniorer gjør en formidabel innsats som frivillige. Statens Seniorråd gjorde en undersøkelse for et par år siden som viste at eldre utførte frivillig arbeid for ca. 25 milliarder kroner per år. Da inkluderte man ikke all … Les mer

1 2 3 4 5 6 7 8