Stortingsrepresentant Heidi Nordby Lunde H. holdt foredrag i Seniorenes fellesorganisasjon. Knut Christian Høvik ble ny styreleder

Seniorenes fellesorganisasjon (Sf) er paraplyorganisasjon for Senior Norge, Forsvarets seniorforbund og Avinor seniorforening. Formålet er å fremme økonomiske, sosiale- og velferdsmessige saker som har betydning for tilsluttede organisasjoner medlemmer. Sf skal bekjempe diskriminering av seniorer og være en sentral og … Les mer

Vel avviklet landsmøte

Senior Norges landsmøte ble en fin opplevelse. Utover selve landsmøtedokumentene som årsberetning og regnskap ble et utkast til eldrepolitisk dokument behandlet. Det ble en god debatt som viser at våre tillitsvalgte har meninger om eldrepolitikk. Noen ganger var det sprikende … Les mer

1 2 3 4 5 6 7 12