Vil Pensjonistforbundet diskriminere pensjonister?

i Aktuelt

Tilsvar til formannen i Pensjonistforbundets leserbrev 05.03.2020 av Torbjørn Vasstveit, medlem av Senior Norge I fylkesleder Kjell Erfjords leserbrev i Aftenbladet 05.03.2020 er det en sammenblanding av likt og ulikt og direkte misvisende påstander og uklare tanker om pensjonistenes rettigheter. … Les mer

Ukebrev 10/20 Eget ombud for eldre!

Christin Engelstad fratrer som kommunikasjonssjef i Senior Norge Christin hadde sin siste arbeidsdag i Senior Norge fredag den 28. februar. Vi ønsker henne til lykke med fremtiden! Det blir ikke lett å ta over hennes jobb med ukebrevene, men jeg … Les mer

STEM INN EN SENIOR !

Av Agnete Tjærandsen Gjennomsnittsalderen i kommune-og bystyrer er 47.8 år, til tross for at de fleste saker som behandles angår den del av befolkningen som er mellom 67-80+. Den største delen av et kommunebudsjett går til helse-og sosial vedtak – … Les mer

Bærekraftig samfunn

Av Stig Klingstedt «Vår verden er i ferd med å gå av hengslene. Det vi mennesker i dag foretar oss på nær sagt alle områder/felt er ikke bærekraftig. Jeg mener begrepet BÆREKRAFTIG må løftes frem i omtale av alle saker … Les mer

1 2 3 4 5 6 8