Stig Klingstedt

Stig Klingstedt

Leder av ressursgruppen for juss og økonomi.

Norsk helsevesen slår sprekker

av tidligere sykehjemslege og første helsebyråd i Oslo kommune, Ole B. Hovind. Vårt helsevesen slår synlige sprekker. De enkelte deler henger ikke lenger sammen hverken organisatorisk, administrativt eller volummessig. Hele sektoren er underfinansiert både på statlig og kommunalt nivå. Det…

Trygdedrøftingene for 2023 Ukebrev uke 10/2023

Verv et nytt medlem! (For mere informasjon, se nederst) Klikk for å registrere nytt medlem Frokostseminar om morgendagens arbeidsstokk Et aldersvennlig Norge inviterte denne uken til frokostseminar om morgendagens arbeidsstokk. Utgangspunktet var at Norge vil få et stort underskudd på arbeidskraft…