Omstrukturering av Seniorsaken

i Aktuelt

Seniorsaken er i en omstruk­turerings­fase som vil påvirke all kommunikasjon eksternt og internt. 15. januar 2018 vil vi presentere vår «nye» organisasjon.

Mangfoldet i omsorgen

Strålende: Historien om Trygve Bakkes atelier på Libos – her representert ved sykepleier Wenche Skoglund – er hyggelig lesning og det er bra at noen av oss får snudd et skeptisk syn på alderdom og omsorg. Foto: Tom Gustavsen Tenk … Les mer

Senior Norges program – Din stemme i samfunnet!

i Aktuelt

Senior Norge ble etablert i 2002 som Seniorsaken. Senior Norge er religions-, livssyns og partipolitisk uavhengig. Våre verdier er respekt, likeverd, deltagelse og livsglede. Kjære senior! Seniorene blir eldre og eldre og årskullene blir større og større. At levetiden øker … Les mer

Seniorsaken 15 år – Hva bringer de neste år?

i I media

Seniorsaken Østfold avholdt temamøte i Glenghuset i Sarpsborg, onsdag 3. mai 2017. Denne gangen skulle vi markere Seniorsakens 15 års jubileum og samtidig se litt inn i fremtiden. Hvilke verdier skal Seniorsaken bygge sin virksomhet på, hvilke utfordringer står foreningen … Les mer

Oppsummering av september og oktober 2016

i Vestfold

Vi i Seniorsaken Vestfold har etter sommeren arbeidet for å få kontakt med medlemmene våre. Vi er aktive på Facebook og ser at dette er en fin måte å nå fram på. På vår Facebookside har vi lagt inn en … Les mer

Nok en SOS-sak er løst!

i SOS-saker

En dame på 92 år, helt klar og vanligvis selvhjulpen, ble sendt hjem fra rehabilitering lenge før tiden ifølge pårørende. Hun fikk trygghetsalarm og beskjed om å ikke benytte den i utide… Men om hun falt eller måtte på toalettet … Les mer

1 2 3 4 5 6