Standardbilde

Christin Engelstad

Ridl. informasjonssjef og redaktør

Dropper løfte fra tidligere statsråd

Regjeringen ser bort fra daværende statsråd Erikssons løfte ved trygdeoppgjøret 2015 om å komme med en skisse til endring av reguleringen av pensjonene ved fare for nedgang i kjøpekraft for pensjonistene. Statsråd Anniken Hauglie gir beskjed om at regjeringen opprettholder…

Hei og velkommen til Seniorsakens blogg!

Her kan du lese interessante artikler, om Seniorsakens syn på samfunnsaktuelle temaer, positive og negative erfaringer i Senior-Norge samt innlegg om våre hovedområder: seniorboliger seniorøkonomi likestilling og inkludering positiv aldring og verdig eldreomsorg Innleggene vil bli skrevet av: Christin Engelstad kommunikasjonssjef…

Høringer

Statsløven

Seniorsaken har levert høringssvar om forslag til felles likestillings- og diskrimineringslov til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Seniorsaken gir sin fulle støtte til departementets uttalelse om at et generelt forbud mot aldersdiskriminering kan bidra til å endre holdninger knyttet til eldre,…