Felles front fra pensjonistorganisasjonene

i Pensjon

Dagens møte der Pensjonistforbundet, Seniorsaken, Forsvarets seniorforbund, Landslaget for offentlige pensjonister og andre deltok kan være et første skritt mot en felles front mot myndighetene for å få endret pensjonssystemet. Årets trygdeoppgjør er det mest deprimerende vi har opplevd. Det … Les mer

– Vi er skuffet, men ikke overrasket!

i Aktuelt

Regjeringen avviser pensjonistorganisasjonenes krav ifm årets trygdeoppgjør Forsvarets seniorforbund og Seniorsaken (som samarbeider gjennom Seniorenes fellesorganisasjon) er skuffet over politikernes holdninger til dokumenterte avvik i forutsetningene for pensjonsreformens intensjoner. Årets trygdedrøftinger er gjennomført, resultatet er dessverre ikke oppløftende. Ut fra … Les mer

Ikke et øyeblikk for tidlig!

i Aktuelt

Regjeringen legger i mars frem en ny handlingsplan for bedre kosthold blant eldre, varslert statsminister Erna Solberg (H) til Aftenposten denne uken. – Vi vet at eldre pasienter på norske sykehus er underernærte, sier hun og viser til ferske studier om … Les mer

– Flere eldre kommer til å dø alene hjemme – P4.no

i I media

Seniorsaken mener hjemmetjenesten må kvalitetssikres før «alle» skal bo hjemme. Politikerne legger opp til at flere skal bo hjemme, men det er ikke trygt, mener Seniorsaken. Kilde: – Flere eldre kommer til å dø alene hjemme – P4.no

Ansvarsfraskrivelse fra NAVs minister

i Aktuelt

I går var Seniorsaken og alle de andre senior- pensjonistforeningene i budsjettmøte (2018) med arbeids- og sosialminister, Anniken Hauglie. Før vi snakket penger, benyttet vi selvfølgelig anledningen til å kreve at ministeren instruerer NAV til å vise omsorg for våre … Les mer

Vi i Seniorsaken er rystet!

En kvinne i Oslo døde av underernæring, og lå død i sitt eget hjem i 16 dager. Nå har kommunen fått 2 millioner i bot. Denne kvinnen hadde takket nei til hjelp. Hun hadde det som heter samtykkekompetanse. Det betyr … Les mer

1 2 3 4 5 6 7 67