Felles front fra pensjonistorganisasjonene

Dagens møte der Pensjonistforbundet, Seniorsaken, Forsvarets seniorforbund, Landslaget for offentlige pensjonister og andre deltok kan være et første skritt mot en felles front mot myndighetene for å få endret pensjonssystemet. Årets trygdeoppgjør er det mest deprimerende vi har opplevd. Det … Les mer

– Vi er skuffet, men ikke overrasket!

Regjeringen avviser pensjonistorganisasjonenes krav ifm årets trygdeoppgjør Forsvarets seniorforbund og Seniorsaken (som samarbeider gjennom Seniorenes fellesorganisasjon) er skuffet over politikernes holdninger til dokumenterte avvik i forutsetningene for pensjonsreformens intensjoner. Årets trygdedrøftinger er gjennomført, resultatet er dessverre ikke oppløftende. Ut fra … Les mer

Full seier om at aldersdiskriminering skal være forbudt

Full seier for Seniorenes fellesorganisasjon og dens medlemsorganisasjoner om at aldersdiskriminering skal være forbudt. Seniorenes fellesorganisasjon og dens medlemsorganisasjoner har fått full gjennomslag for kravet om at det ikke lengre er lov å diskriminere på grunn av alder. En rekke … Les mer

Seniorsaken Bærum: Sykehjem bra, men hjemme best?

  Det er i dag en målsetting for de fleste kommuner at pleie- og omsorgstrengende, gjennom hjelp til selvhjelp, skal gis mulighet til å bo i eget hjem så lenge som mulig. Seniorsaken Bærum avholder temamøte/ årsmøte for å belyse … Les mer

1 2 3 4 5 6 7 163