Hva kan vi vente av fremtidens eldreomsorg?

Fremtidens eldreomsorg var tema for Seniorsaken og Attendes konferanse 6-7. juni 2007. Noen av Norges fremste fagfolk på området ga sine svar. Hovedmotsetningen gikk mellom statssekretær Rigmor Aasrud fra Helse- og omsorgsdepartementet som åpnet konferanse med å tale varmt for … Les mer

Mangler norske ordførere respekt for individet?

i Aktuelt

Seniorsaken har sendt brev til alle landets ca 470 ordførere og spurt om de er fornøyde med omsorgstjenestene i kommunen og om det er rom for forbedringer. Nesten 200 har svart. Seniorsaken er glad for den gode responsen, men vi … Les mer

Eldresentre må bli en rettighet!

Seniorsaken og Nasjonalforeningen for folkehelsen vil samarbeide om å trygge eldresentrenes eksistens og sikre at mulighetene de representerer blir bedre utnyttet. Det betyr lovfesting av eldresentre, krav til faglig innhold og til kvalifisert personale med helse- eller sosialfaglig høyskoleutdanning.

1 156 157 158 159 160 161 162 164