Christin Engelstad

Christin Engelstad

Ridl. informasjonssjef og redaktør

11 – Seniorboliger

Kapittel 11 – Seniorboliger

Ved tidl. kommunikasjonssjef Christin Engelstad Om hvordan seniorene vil bo? Foretrekker seniorene å bli boende i sitt eget hjem, eller foretrekker de å bytte til en bedre tilrettelagt bolig når de trekker på årene? Diskusjonen har pågått lenge, og meningene…

Ukebrev 8/20

Christin Engelstad fra Senior Norge bak PC'n

Hei alle! Senior Norge, Forsvarets seniorforbund (FSF) og Avinor danner sammen Seniorenes fellesorganisasjon. Organisasjonen har naturlig nok aldersdiskriminering og særaldersgrenser høyt på agendaen. I forbindelse med brudd i forhandlingene om særaldersgrenser, uttalte FSF følgende: FSF er bekymret for at det…

Ukebrev 7/20

Christin Engelstad fra Senior Norge bak PC'n

Svak økning i kjøpekraft Hei alle! I uka som gikk var flere av oss ”ute i felten”. Generalsekretær Knut Chr. Høvik haster fra møte til møte for å presentere det tidligere omtalte Seniorkraftprogrammet for virksomheter, organisasjoner og myndigheter. Det er…

Ukebrev 6/20

Christin Engelstad fra Senior Norge bak PC'n

Hva gjør vi med volden mot eldre? Ny statssekretær med livsgledeerfaring I forbindelse med sentralstyremøtet sist mandag sendte vi ut en melding der vi ba om at en statssekretær med spesielt ansvar for eldrepolitikk måtte oppnevnes etter at eldreministeren forsvant…

Ukebrev 5/20

Christin Engelstad fra Senior Norge bak PC'n

Hei alle! I går var det møte i sentralstyret i Senior Norge, derfor kommer ukebrevet først i dag. Styret vedtok en uttalelse der vi uttrykker at Senior Norge har vært godt fornøyd med at vi har hatt en egen statsråd…