Overskrift

Gratulerer!

Vi takker alle våre medlemmer og tillitsvalgte som har gjort det mulig at
Seniorsaken kan feire 15 år! Etter så lang tid er det viktig å se bakover og feire det
Seniorsaken har oppnådd. Men det er også viktig å se fremover og fortsette oppgaven vi har for å bekjempe diskriminering av eldre og synliggjøre seniorenes ressurser.

Snart er vi 1 million over 60 år!

Styre og stell

Landsmøtet 22. mai 2017

Medlemmer i sentralstyret, 
kontrollkomiteen, og valgkomiteen

 

Sentralstyret

Marvin Wiseth Leder
Aud Johanne Kvalbein Medlem
Per Kjølset Nestleder
Heidi Haukelien Medlem
Agnete Tjærandsen Medlem
Thomas Bøhmer Varamedlem
Håvard Jernskau Varamedlem

Kontrollkomiteen

Ove Methlie Leder
Bjørn Ragnar Karlsen Medlem
Ole Bjørn Andersen Medlem
Mary Scotty Stumoen Varamedlem

Valgkomiteen

Svein Sørlie Leder
Elsa Kristiansen Medlem
Finn Åsmund Johnsbråten Medlem
Odd Gunnar Olsen Medlem
Ingrid Kløve Varamedlem

Økonomi

Skråblikk på trygdedrøftingene

av Christin Engelstad, kommunikasjonssjef

Både arbeidsgivernes representanter, pensjonistforeningene og funksjonshemmedes foreninger la frem sine krav dag 1. Statsråden noterte flittig og stilte spørsmål.

Alle vet hva som sto i protokollen dag 2. I beste fall var den et referat etter drøftinger,
men fremsto som et diktat.

Jeg opplevde det som at både statsråden og organisasjonene spilte et spill for galleriet.

Underreguleringen er vedtatt ved lov, og blir ikke borte ved at man unnlater å underskrive ”referatet”. Men styreleder i Pensjonistforbundet, Jan Davidsen, fikk sine minutter i media der den tidligere LO-toppen fikk snakke statsråden midt imot.

Det er dessuten til ettertanke at LO skrev under protokollen. Hvor er solidaritet med
tidligere medlemmer, som utgjør over 50 prosent av Pensjonistforbundets medlemmer?

Vi tviler på at LO vil ta ut noen av sine medlemmer i streik på vegne av pensjonistene….

Samarbeid

Felles front

av Stig Klingstedt, leder i Seniorsakens Ressursgruppe jus og økonomi

Etter trygdedrøftingene ble vi invitert til fylkeslagssamlingen i Pensjonistforbundet.

Det er et stort skritt mot en felles front mot myndighetene. Men det å stå sammen er ikke det samme som å slå foreningene sammen. Pensjonistforbundets leder, Jan Davidsen, la frem tall som viste hvor mange medlemmer organisasjonene ville ha til sammen. Men det ligger vel i kortene at Pensjonistforbundet ville bli storebror i en slik sammenheng.

Vi har samme mål, men å slå foreningene sammen er trolig ikke en god løsning. Seniorsaken representerer mange pensjonister som ønsker et alternativ.

Resultater på leder i Seniorsakens Ressursgruppe jus og økonomi, Stig Klingstedts,
innlegg på Facebook om saken.

Ståsted

Seniorsakens rolle

Mange av våre medlemmer mener Seniorsaken burde fremstå mer som en kamporganisasjon. Men som en seniororganisasjon må vi velge når vi skal stå på barrikadene og når vi skal jobbe i kulissene.

Som lobbyorganisasjon har vi fått gjennom store og viktige saker som blant annet:

1 Drøftingsrett om statsbudsjett og trygdeoppgjør
2 Lovfestet rett til sykehjem
3 Vandelsattest i eldreomsorgen
4 Endring av aldersgrensene i arbeidslivet
5 En lov som er på trappene som vil gi et generelt forbud mot aldersdiskriminering

En av de viktigste sakene vi utkjemper på barrikadene nå er arbeidsministerens og NAVs arroganse vedr. ”pensjonsslippen”. Vi er også vaktbikkje når det gjelder bankenes mangel på omsorgsfull omstilling i den digitale hverdagen. Generalsekretær, Knut Chr. Høvik ble i denne anledning invitert på en konferanse i regi av Finans Norge for å tale de eldres sak.

Høringer i vår

• Seniorsaken har levert høringssvar til rapporten om «Seniorer og arbeidslivet – aldersgrenser og tilpasninger»

• Høringssvar fra Seniorsaken vedr. NOU 2017:3 – Folketrygdens ytelser til etterlatte

Lokallag

Seniorsaken Buskerud

Fra Drammen til Buskerud!

Tidligere Seniorsaken Drammen har blitt Seniorsaken Buskerud. Det betyr at mange
flere medlemmer har fått tilhørighet til et lokallag.

Bjørn Ragnar Karlsen er ny leder i Buskerud og nyvalgt medlem i Seniorsakens
kontrollkomité. Han ønsket velkommen til nye og gamle medlemmer og presenterte
lokallagets nye styre på et åpent møte i Drammen. Men det var ikke bare folk fra Buskerud til stede. Også medlemmer fra Asker og Horten hadde funnet veien til møtet og markeringen.

Når Bjørn Ragnar skal takke av reiser en gjest seg opp og vil takke ham. Når hun forteller om Karlsens innsats i organisasjoner for eldre og andre svake grupper i Drammen over lang tid forstår vi hvor heldige vi er som har fått Karlsen som leder av Seniorsaken Buskerud.

Våre tjenester

SOS

En pårørende vi har hjulpet før ringte vår SOS-telefon, og var helt fortvilet. Hennes far på 97 år med tarmkreft fikk ikke sykehjemsplass!

Han skulle sendes hjem fra Kommunal akutt døgnenhet (KAD) dagen etter. Vi ringte KAD som sa han var blitt  mye bedre og ville få tilsyn hjemme åtte ganger i døgnet.

Dessuten hadde søsteren til hun som hadde ringt oss fortalt at hun og søsteren skulle reise bort, og ikke kunne se til faren hver dag. Umiddelbart følte jeg meg litt ”lurt”.
Handlet alt om en hyttetur? Så forsto jeg hva det virkelig handlet om: pårørendes fortvilelse over å ikke få støtte til å ta vare på seg selv før de er helt utslitt.

Det ble ikke noen tur på søstrene...

Kjøp Seniorhåndboka nå!

Boka gir deg svar på de fleste spørsmål rundt seniortilværelsen blant annet jus, økonomi, rettigheter, mat og aktivitet.

Medlemspris kr 100,-
Ikke - medlemmer eller i bokhandel kr 200,-

Send en e-post til seniorsaken@seniorsaken.no, ring oss på tlf 22 12 18 90 eller kom innom i Bygdøy allé 5.

Porto kommer i tillegg.

De 10 første som gjetter hvilket jubileum Seniorsaken feirer i år kan sende en …

Les mer.

Annonse

SLIK VIRKER SENIORLÅN

• Du beholder eierskapet til boligen. Er verdien på boligen lavere enn lånet ved forfall, er det BN Bank som dekker tapet.

• Du kan få lånet utbetalt som et egangsbeløp eller som månedlige utbetalinger. Alternativt som en kombinasjon.

• Du betaler ingen renter eller avdrag på lånet så lenge som du bor i boligen. Rentene legges til lånet månedlig.

• Du kan når som helst avslutte låneforholdet.

• SeniorLån skal tilbakebetales først ved permanent fraflytting fra boligen (f.eks. ved flytting til sykehjem) eller død.

• Du kan hvert år trekke fra påløpte renteutgifter i selvangivelsen og få en ekstra skattefordel.

• SeniorLån kan ikke kombineres med annen gjeld som hefter i boligen.

• Hvor mye du kan låne med SeniorLån avhenger av din alder, samt boligens verdi og beliggenhet.