Overskrift

NYHETSBREV 1-2017 

Grå gründer!

«Du er aldri for gammel til å starte business»

Det sa helseminister Bent Høie og næringsminister Monica Mæland på frokostseminar om eldre entreprenørskap tidligere i år.

Ministrene hadde følge av Anita Traaseth, direktør i Innovasjon Norge, og Johan Andresen som gjennom sitt selskap Ferd hjelper virksomheter med sosial profil til å lykkes. De fleste av disse har vært rettet mot barn og unge.

Nå vil Andresen gi seniorer med en gründer i magen et spark bak. Og penger (ferd.no/sosiale_entreprenorer.no).

Seniorsaken mener at det å realisere en drøm eller idé kan være et godt alternativ på hel- eller deltid for pensjonister eller seniorer som vil gjøre noe nytt før de føler det er for sent.

1000 ressurssterke

seniorer

I 2015 ble virksomheten ”Gammel nok” tildelt tittelen Årets sosiale entreprenør av Johan Andresens selskap Ferd sosiale entreprenører. Gammel nok skaper verdier ved å tilby seniorer 50+ sin kompetanse til offentlig og privat sektor.

Virksomheten leverer rådgiving og seniorbemanning til faste eller midlertidige stillinger. I tillegg tilbyr Gammel nok praktisk hjelp i hjemmet. Det kan være alt fra hjelp til handling eller husmaling.

1000 seniorer står til tjeneste!

---

For godt til å være sant?

En internasjonal undersøkelse utført blant 30 000 mennesker fra 65 til 80 år i 11 europeiske land viser at «kun» 10 prosent av de over 70 i Norge føler seg ensomme! Andelen eldre som plages av ensomhet, er lavere i Norge enn noen av de andre landene i studien!

Mellom en tredjedel og halvparten av eldrebefolkningen i Øst-Europa rapporterer om alvorlig ensomhet.

At eldre nordmenn er mindre plaget av ensomhet, kan forklares med at de har bedre økonomi og bedre helse enn eldre i mange andre land, ifølge undersøkelsen. Den viser også en tydelig sammenheng mellom andelen ensomme og hvor rause velferdsordningene er. Forskerne mener det nok handler om at gode velferdsordninger bidrar til å støtte opp under eldres muligheter til å delta sosialt i samfunnet.

Forskerne ble overrasket over at undersøkelsen viser at ensomheten er klart høyere i de mer familieorienterte landene. 

Men forventninger om tette bånd i familien og lokalmiljø kan kanskje bidra til å øke ensomheten dersom forventningene ikke innfris.

Tallene var overraskende, men ingenting ville gledet oss mer enn om det ikke er så mange ensomme mennesker i Norge som vi tror.

Seniorsaken ble intervjuet om denne undersøkelsen på P1 tidligere i år.

---

DISKRIMINERING

Vi kommer ikke til å vinne – men vi gir oss ikke!

Siden november har vi kjempet for å få utbetalingsmeldingene for pensjon tilbake i postkassen til de som trenger det! Vi har fyrt løs på tv, radio, papir og nett. Og ikke minst Facebook! Tusenvis av Seniorsakens venner på Facebook har gitt sin støtte.

Vi har dratt i alle tråder og gjort alt vi kan så langt. Det ser ut til at statsråd Anniken Hauglie overhodet ikke vil gi etter. Vi har tatt det opp med henne direkte, vi har ringt og sendt e-post til kommunikasjonsavdelingen i departementet uten suksess.

Da vi snakket med NAV, var medarbeiderne der like fortvilet som oss. Nå støtter vi oss på Morten Wold i helse- og omsorgskomitéen. Komitéen har hatt saken på agendaen og har enstemmig vedtatt at pensjonsmeldingen skal sendes ut på mottakernes premisser.

Han lovet at han skulle følge med og ta det opp igjen i vår om ingenting var skjedd.

Det er vår i luften Wold!

Hipp hurra for bestefar!

Stadig flere bestefedre tilbringer tid med barnebarna. – lurer du på hvorfor? Her fins det flere mulige svar.

Dere som er bestefedre, kan velge blant svarene under:

1. Bestefar blir pensjonist før bestemor.

2. Bestefar er en del av generasjonen som opplevde 70-tallets bh-brenning og heiet på likestilling mellom kjønnene.

3. Bestefars kone fikk nok av små barn da hun oppdro deres felles barn «alene».

4. Bestemors aktiviteter med barnebarna har ikke samme status som bestefars opplæring i spikking og båltenning. Altså teller ikke bestemors tid.

5. Bestefar er rett og slett veldig glad i barnebarna og liker å være sammen med dem.

Hvilken bestefar er du? Vi heier på 5-ern.

---

ØKONOMI

Seniorene er verd milliarder

Føler du noen gang at seniorer ikke blir verdsatt som bidragsytere i samfunnet? Gremmes du også over retorikken som forteller hvordan eldrebølgen vil skylle over velferdsstaten og true landets økonomi?

Her har du noen fakta å slå i bordet, eller noen i hodet, med:

• Seniorenes verdiskaping i samfunnet gjennom frivillighet er 25 milliarder kroner. (Da er ikke innsatsen pårørende gjør, tatt med)

• Frivillige arbeidstimer fra heltidspensjonister er 50 000 årsverk. Det tilsvarer de samlede årsverk innen fiske eller jord- og skogbruk.

• Seniorer bidrar med 120 mrd. gjennom skatter og avgifter. Og forbruk.

Disse ferske faktaene kom frem i en undersøkelse gjennomført av Ny analyse på vegne av Statens seniorråd.

---

VALG

Landsmøtet 2017

Landsmøtet 2017 avholdes på Schafteløkken, 22. mai 2017 kl. 11.00 – 17.00
Adresse: Zahlkasserer Schafts plass 1, Oslo

27.03.17 Frist for innsending av saker organisasjonen ønsker behandlet på landsmøtet.
27.03.17 Frist for når forslag på kandidater til tillitsverv må være valgkomiteen i hende.

---

Overgrep på sykehjem

P4 har intervjuet oss om at det en sjelden gang hender at kvinnelige beboere på sykehjem blir utsatt for seksuelle overgrep av mannlige pasienter. Det er urimelig å legge skyld på meget demente mannlige pasienter.

Hva er løsningen?

Hva kan vi gjøre for at pasientene kan føle seg trygge?

Hvor mange ganger må vi si at svaret i all hovedsak er økt og kvalifisert bemanning?

Det handler om ledelse! Hallo – er det ingen politikere som lytter?

En kinkig SOS-sak

Bestemor på over 90 år med angst og nyresvikt har fått beskjed om at det er 8 ukers ventetid for sykehjemsplass! Hjemmetjenesten kommer fire ganger i døgnet, og pårørende går på skift. Hun har vært innlagt på sykehus, men sendt hjem igjen.

Familien vurderte å få henne reinnlagt for så å ikke ta henne imot igjen om hun ble skrevet ut.

Vi kan forstå at det kan virke som en siste mulighet, men de ville nok ikke kunne tilgi seg selv om noe skulle hende. Vi kan aldri anbefale dette som løsning!

Vi snakket med kommunen, og dagen etter ringte datteren igjen. Bestemor hadde fått sykehjemsplass! Men på akkurat det sykehjemmet ville hun ikke være.

Vi ville tatt den plassen, sa vi. Og saken var løst fra vår side.

---
---

ANNONSE

SLIK VIRKER SENIORLÅN

• Du beholder eierskapet til boligen. Er verdien på boligen lavere enn lånet ved forfall, er det BN Bank som dekker tapet.
• Du kan få lånet utbetalt som et engangsbeløp eller som månedlige utbetalinger. Alternativt som en kombinasjon.
• Du betaler ingen renter eller avdrag på lånet så lenge som du bor i boligen. Rentene legges til lånet månedlig.
• Du kan når som helst avslutte låneforholdet.
• SeniorLån skal tilbakebetales først ved permanent fraflytting fra boligen (f.eks. ved flytting til sykehjem) eller død.
• Du kan hvert år trekke fra påløpte renteutgifter i selvangivelsen og få en ekstra skattefordel.
• SeniorLån kan ikke kombineres med annen gjeld som hefter i boligen.
• Hvor mye du kan låne med SeniorLån avhenger av din alder, samt boligens verdi og beliggenhet.