Overskrift

NYHETSBREV Julen 2016 

Foto: Shutterstock

“– din stemme i samfunnet“

---

Kjære medlem!

Nå står jul- og nyttårsfeiring for døren, og vi benytter dette siste nyhetsbrevet i 2016 til en kort oppsummering av noen av seirene og sakene som har preget året. Og så er det vel ingen tvil om at stortingsvalget 2017 vil stå høyt på Seniorsakens agenda fra årsskiftet. Og vi har vunnet en stor seier siden vi sto på Eidsvolls plass 9. september 2013! Se neste side.

Vi ønsker alle våre medlemmer en gledelig jul og et godt nytt år! Takk for at du støtter vårt viktige arbeid for alle landets seniorer!

---

POLITIKK

Seire og høydepunkter 2016

• Den største seieren i Seniorsakens historie er at vårt krav om lovfestet rett til sykehjemsplass blir innfridd.

• Vi fikk gjennomslag for politiattest for alle som jobber med eldre.

• En betydelig tildeling på fra Helsedirektoratet gir oss mulighet til å forebygge ensomhet og redusere digital angst blant eldre ved bruk av ny teknologi.

• Vi har vært «seniorkonsulenter» for DNBs utvikling av opplæring i nettbank-bruk for seniorer.

• Lokallag Drammen ble opprettet i høst, og flere hundre medlemmer i Buskerud får en lokal tilknytning.

Taper seniorene valget 2017?

Høyres høvding Svein Flåtten ble vraket av sine egne unge og AUF vil gi stemmerett til 16-åringer.
Aldersdiskriminering kombinert med ungdomsdyrking gir et demokratisk problem. Stem på en senior når den tid kommer. Om du finner en på
listene da.

PS. Seniorsaken kontaktet alle
partier i nominasjonprosessen for å høre om seniorenes plasseringer.
Ingen svarte.

Svein Flåtten (72) er eldstemann på tinget 
Foto: SAF

---

OMSORG

Omsorgsfull omlegging nå!

Foto: Shutterstock

Det digitale samfunnet er i rivende utvikling, og det er vanskelig å henge med for noen og hver. Over 20 prosent av befolkningen lider av digital angst. Det betyr at dagligdagse gjøremål blir umulige, og deres livskvalitet blir redusert.

Mange eldre ser på utviklingen som spennende og tar utfordringene på strak arm. De har smarttelefonen full av nyttige apper, leser bok på brett og har full kontroll over bankkontoen på nett.

Men de som av ulike grunner ikke har tilgang til, eller ikke mestrer den digitale hverdagen, bør bli ivaretatt av storsamfunnet. Seniorsaken kjemper for en omsorgsfull omlegging til det digitale samfunnet. Det må være mulig å reservere seg mot digital diskriminering!

Beviset på det motsatte har akkurat kommet fra NAV.

I november var det siste gang informasjon om pensjonsutbetalingen ble sendt ut per post. NAV er pålagt av Regjeringen å kun sende ut digital informasjon uavhengig av om man har reservert seg eller ei. Dette er mangel på omsorgsfull omstilling, syns vi. Og det har vi gitt sterkt uttrykk for i media!

Omsorgsbolig - hva er det?

Myndighetene mener et alternativ tilbud til sykehjemsplass kan være “tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester”. Det lyder fint, men vi er usikre på hva det innebærer? Men vi er helt sikre på at dette ikke skal koste den enkelte mer enn en sykehjemsplass.

---

I MEDIA

Foto: Wikimedia

100+

Seniorsaken har vært i media over 100 ganger i 2016.

Det betyr at din stemme blir hørt! Målet er selvfølgelig å bli enda mer synlige i 2017. Det vil garantert være grunn til å heve røsten i året som kommer også.

Når vi kontakter media, eller omvendt, vil de gjerne ha et ansikt på saken de skal lage. Mange seniorer har stilt opp på vegne av seg selv og andre. Takk! Men når media ber oss om hjelp til å finne eksempler blant de svakeste er vi mer tilbakeholdne. Ingen skal føle seg presset til å stå frem for at vi skal hjelpe dem!

Suksess i sosiale medier

Seniorsaken har en sentral og tre lokale hjemmesider; Østfold, Asker og Bærum. Alle sidene får stadig mer besøk. I Østfold er hjemmesiden utviklet til en nyhetsside som skriver interessant stoff for alle seniorer i fylket.

Facebook

Toppsaken på Facebook i høst er våre uttalelser mot NAV i november (side 3). Den gikk ut til 25 412 personer, ble likt av 511 og kommentert av 70. 36 personer delte saken slik at den kom i «postkassa» til nærmere 5 000 av deres venner!

---

ØKONOMI

Foto: Wikipedia

Innspill til statsbudsjett 2018

Noe nytt og noen gjengangere blant våre ønsker. Underreguleringen er en evig kamp!

• Økte midler til bekjempelse av ensomhet, isolasjon og digital angst

• 70 – 90 millioner mer til fysisk aktivitet for eldre

• Kraftig løft i kommunenes eldreomsorg

• Skattelette til enslige pensjonister

• Høyere beløpsgrense for pensjonssparing med skattefradrag

• Redusere forskjellene i minstefradraget for lønnstakere og pensjonister

• Innføre ordning om sykepenger for seniorer som er i arbeid etter 67 år

• Underreguleringen skal fjernes

---

VÅRE TJENESTER

5 SOS–saker løst!

I Seniorsaken er vi svært stolte av vår SOS-telefon. Hver gang den ringer vet vi at vi kan gjøre en forskjell for noen. I år har vi hatt flere relativt enkle og fem kompliserte SOS-saker. Fire er løst. Den siste håper vi snart blir løst. Vi holder kontakt med familien. Til den er løst!

Hva skjer i lokallagene

Lokallag er stammen i alle medlems-organisasjoner.

Til sammen tilbyr Seniorsakens 14 lokallag over 50 aktiviteter og arrangementer gjennom året.

Særlig populært er det når vår egen advokat kommer og snakker om blant annet arv og fremtidsfullmakt. Sikkerhet, helse og aktivitet er også populære tema. Og ikke minst seniorboliger.

Mange lokallag samler medlemmene til fest både sommer og vinter.

Følg ditt lokallag på nettsidene våre. Mange arrangementer blir også annonsert i lokalavisen.

Julestengt i Seniorsaken

Seniorsakens kontor vil være stengt mellom jul og nyttår, men har du behov for å nå oss på SOS-telefonen kan du ringe tlf. 911 66 558. Om vi ikke kan besvare din henvendelse kan du legge igjen en melding og vi vil ringe tilbake så snart som mulig.

---
Seniorsaken på Facebook

 

Følg oss på Facebook!

---

Med SeniorLån kan du frigjøre penger du har spart opp i boligen gjennom
mange år og få et ekstra tilskudd til pensjonen din.

Da kan du f.eks. reise mer, pusse opp huset eller gi barna dine forskudd på arv. Pengene bruker du akkurat som du selv ønsker.

SLIK VIRKER SENIORLÅN

• Du beholder eierskapet til boligen. Er verdien på boligen lavere enn lånet
       ved forfall, er det BN Bank som dekker tapet.

• Du kan få lånet utbetalt som et engangsbeløp eller som månedlige utbetalinger.
       Alternativt som en kombinasjon.

• Du betaler ingen renter eller avdrag på lånet så lenge som du bor i boligen.
       Rentene legges til lånet månedlig.

• Du kan når som helst avslutte låneforholdet.

• SeniorLån skal tilbakebetales først ved permanent fraflytting fra boligen (f.eks.
       ved flytting til sykehjem) eller død.

• Du kan hvert år trekke fra påløpte renteutgifter i selvangivelsen og få en ekstra
       skattefordel.

• SeniorLån kan ikke kombineres med annen gjeld som hefter i boligen.

• Hvor mye du kan låne med SeniorLån avhenger av din alder, samt boligens verdi
       og beliggenhet.