Overskrift

NYHETSBREV Høst 2016 

Hederssenior 2016

TIL ENTUSIASTISK APPLAUS fra over 900 publikumere i Oslo rådhus under feiringen av FNs internasjonale eldredag 1. oktober ble Åshild Ulstrup (82) utnevnt til Seniorsakens «Hederssenior 2016».

I forbindelse med festforestillingen i Rådhuset overrekkes Seniorsakens hederspris til en ildsjel som har utmerket seg som representant for eldre, eller som har gjort en spesiell innsats for eldre i Norge. I år ble tittelen «Seniorsakens hederssenior» tildelt

den folkekjære reporteren og forfatteren Åshild Ulstrup.

Gjennom Åshild Ulstrups 40 år i NRK kunne hele folket lytte til personlige intervjuer og varme sosialreportasjer.

Alle over middagshøyden husker programmene;

• På livet laus

• Sånn er livet

• Middagsstunden

Ulstrup har vært så mye mer enn en radiojournalist. Hun har vært en radio-personlighet! Og hun har alltid vist omsorg og interesse for de eldre, sa Knut Chr. Høvik, generalsekretær i Seniorsaken.

Flere programmer om sykehjem bidro for eksempel til at enerom nå er regelen fremfor unntaket.

Årets hederssenior mener alder ikke er en diagnose, og hun har brutt tabuer og skrevet om både sex, kjærlighet og døden.

Hun er like berømt som forfatter som for sin stemme. Flere av bøkene tar opp aldring, alderdom og tilbakeblikk på levd liv.

I boken «100 pluss, våre eldste forteller» hvor Ulstrup spurte om hva som har betydd mest for 100-åringene, var svaret: Å få oppleve kjærlighet. Og å få gjøre noe for andre mennesker.

Om det er nøkkelen, vil nok også årets hederssenior leve til hun er 100 og vel så det, sa Høvik under tildelingen.

I Seniorsakens styres begrunnelse for å hedre Ulstrup står det:

- Hun har alltd git de eldre en stemme og ikke minst vist frem mange av de gode sidene ved å bli eldre. Men hun er også en fantastsk representant for det å bli eldre og er fremdeles engasjert.

---

POLITIKK

Foto: Wikimedia

Få seniorer på Stortinget!

- I dag er det bare fre representanter over 65 år på Stortnget, mens det er åte under 30. Det er helt nødvendig å mobilisere unge mennesker i politkken. De har nye tanker og idéer. Men vi må ikke la de unge komme inn på bekostning av eldre. De har en kompetanse de yngre ikke vil få på mange år; livserfaring!

- Det er bedre om de to gruppene utmanøvrerer en middelaldrende mann eller flere. Disse utgjør den klart største gruppen på Stortnget.
Det sier Marvin Wiseth, styreleder i Seniorsaken

Norges befolkning har passert fem millioner. Av disse er flere enn 500 000 mellom 67 – 79. Likevel er eldre over 67 år kraftig underrepresentert i våre folkevalgte organer.
Underrepresentasjonen av eldre i politiske organer utgjør et demokratisk problem.

Det er viktig at de eldres stemme blir hørt i samfunnsdebatten.

Eldre vil utgjøre en stadig større del av befolkningen. Deres interesser, meninger og erfaringer er viktig kompetanse samfunnet bør dra nytte av.

Kun Ap og Høyre har representanter over 65 ar i dag. Tre fra Ap og én fra Høyre. I aldersgruppen 25 – 29 år er det åtte representanter. Det er en forskyvning på Stortinget til fordel for de under 30 år på bekostning av de over 60.

Seniorsaken vil også oppfordre alle eldre til å bruke sitt politiske medlemskap på en aktiv måte, slik at de er med på å fremme eldre kandidater. Det er helt avgjørende at eldre stiller seg til disposisjon for de politiske partiene.

De eldre utgjør også innen politikk en betydelig ressurs, sier Wiseth. Vi har tilskrevet alle partiene i forbindelse med nominasjonsprosessen til stortingsvalget 2017.

- Det er et mål å sikre flere eldre plass i folkevalgte organer som Storting, fylkestng og kommunestyrer

---

I MEDIA

Seniorsaken i media

Et utvalg av mediaklipp fra lokallagene og sentralt.

Over to sider i VI OVER 60 ble vi intervjuet om netthandel på godt og vondt. Stadig flere eldre handler fra godstolen. Vi ble ogsa intervjuet i VG om seniorers liv i sosiale kanaler. Vi tror nok det er de som allerede er sosiale, som er de flittigste brukerne.

TV2 intervjuet styreleder i Seniorsaken, Marvin Wiseth, om hvordan det kan
være at det kun betales ut sykepenger i seks måneder etter fylte 67 når nye
aldersgrenser gir stillingsvern til 72. Ja si det, kjære politikere.

NRK har ogsa «ringt pa døren» ved flere anledninger den siste tiden. Og vi har
uttalt oss om nedleggelser av sykehjemsplasser pa TV2. Da blir det litt «sinna-tv»!

Seniorsaken er svært synlig i lokale medier

60 er ikke 60

800 000 mennesker over 60 år er ikke en homogen gruppe.

Fremtidens sykehjem

Den som trenger en sykehjemsplass, kan ønske hvilket sykehjem man gjerne vil komme til. Dette kan av og til oppfylles, men oftest blir man plassert der det er et ledig rom.

---

MEDLEMSINFO

Seniorsakens sentralstyre

Styreleder        Marvin Wiseth
Styremedlem   Per Kjølset
Styremedlem   Tordis Aavatsmark
Styremedlem   Thomas Bøhmer
Styremedlem   Aud Kvalbein
Varamedlem    Roar Møll
Varamedlem    Håvard Jernskau

Seniorsakens kontrollkomité

Ove R. Methlie leder
Ole Bjørn Andersen medlem
Gunnar Serck-Hanssen medlem
Mary Scotty Stumoen varamedlem

Seniorsakens landsmøte 26. mai 2016

---

AKTIV ALDRING

Furusethjemmet, Oslo Foto: Eva Bonnevie

Trening med mening

Det er mye snakk om varme hender i eldreomsorgen. Nå kan det også være en fordel med sterke bein. En helt ny gruppe ønsker å være frivillige på tre hjul.

Sykling uten alder

Om du skulle se en innretning som ligner på en ricksaw, med blide eldre med
vind i håret og et bredt smil om munnen, har du sannsynligvis møtt to beboere fra
et sykehjem pa tur. Bortimot 150 kommuner over hele landet har sykehjem som
har blitt «syklehjem».

«Sammen på sykkel» er en ideell organisasjon med visjon om at det skal bli en lovfestet rettighet å kunne komme ut i frisk luft hver dag.

Ut på tur

Med sykehjemmets sykkeltaxi kan beboerne komme seg til et sted de savner, ut i skogen eller pa kafé.

Furusethjemmet, Oslo Foto: Eva Bonnevie

---

SOS – det ringer!

En fortvilet mann tok kontakt da hans kreftsyke kone ble skrevet ut av Ski sykehus på grunn av ferieavvikling.
Hjemmekommunen besluttet å sende henne hjem. Der hadde mannen bestilt rørlegger for å lage toalett i 1. et. og kjøpt seng med heve- og senkefunksjon. Han trengte bare en ukes tid for å gjøre hjemmet beboelig for sin kone. Da vi spurte kommunen om de forsikret seg om at pasienter ble sendt hjem til en forsvarlig bolig, var svaret at folk selv velger hvordan de bor…!!!
En samtale til og hun ble tilbudt korttidsopphold umiddelbart.

En dame på 92 år, helt klar og vanligvis selvhjulpen, ble sendt hjem fra rehabilitering lenge før tiden ifølge pårørende.
Hun fikk trygghetsalarm og beskjed om at om hun falt eller måtte på toalettet, kunne hun utløse alarmen, og noen ville komme innen 30 min.
Den stakkars damen turte ikke legge seg, men satt i en stol for å kunne komme seg opp selv om nødvendig.
Vi ga familien råd før møter med kommunen, og hun fikk avlastningsplass og løfte om seks besøk i døgnet når hun kom hjem.

Den siste saken handler om en desorientert mor, som faller, ikke klarer å lage mat og tar på seg den ene bleien utenpå den andre osv. Familien turte ikke lenger å ta vare på henne. Datteren tok kontakt med oss ettersom hun fryktet å bli avvist hos fastlegen. Det hadde skjedd før. Vi kontaktet veiledningskontoret på legevakten i Bærum som ga gode råd. Om akutt innleggelse ikke ble ansett som nødvendig av fastlegen,
kunne hun få plass på Kommunal akutt døgnenhet Aker der hun ville bli tatt hånd om inntil videre.

På tampen av dagen kom telefonen om at det medisinske ansvaret var overført dit det hører hjemme. På sykehus!

---
Seniorsaken på Facebook

 

Følg oss på Facebook!

---

Med SeniorLån kan du frigjøre penger du har spart opp i boligen gjennom
mange år og få et ekstra tilskudd til pensjonen din.

Da kan du f.eks. reise mer, pusse opp huset eller gi barna dine forskudd på arv. Pengene bruker du akkurat som du selv ønsker.

SLIK VIRKER SENIORLÅN

• Du beholder eierskapet til boligen. Er verdien på boligen lavere enn lånet
       ved forfall, er det BN Bank som dekker tapet.

• Du kan få lånet utbetalt som et engangsbeløp eller som månedlige utbetalinger.
       Alternativt som en kombinasjon.

• Du betaler ingen renter eller avdrag på lånet så lenge som du bor i boligen.
       Rentene legges til lånet månedlig.

• Du kan når som helst avslutte låneforholdet.

• SeniorLån skal tilbakebetales først ved permanent fraflytting fra boligen (f.eks.
       ved flytting til sykehjem) eller død.

• Du kan hvert år trekke fra påløpte renteutgifter i selvangivelsen og få en ekstra
       skattefordel.

• SeniorLån kan ikke kombineres med annen gjeld som hefter i boligen.

• Hvor mye du kan låne med SeniorLån avhenger av din alder, samt boligens verdi
       og beliggenhet.