Overskrift

NYHETSBREV sommer 2016 

---

Lokallagsnytt

Sommerfest på Boen Gård

Vi i styret i Seniorsaken Kristiansand inviterer til

sommerfest på Boen Gård 24. august 2016

Vi ønsker at så mange som mulig griper sjansen til å oppleve dette fantastiske stedet!

Foreløpig program 

• Johan Olsen (eier og 3. generasjon) forteller om gårdens historie

• Varm lunsj laget på kortreiste råvarer

• Kaffe og kaker

• Tveit trekkspillklubb spiller opp til allsang

• Utlodning

Arrangementet er åpent for alle, ta med venner og meld dere på.

Pris pr person kr 295,-

Bindende påmelding innen 14 august til Liv, Åse eller Sonja. Innbetales til konto 2801.41.25940

Si fra om eventuelle allergier!

Liv Espeland tlf. 911 36 335, Åse Prestø tlf. 992 59 738, Sonja Sigridnes tlt. 916 06 902

Følg med på vår nettside; seniorsaken.no/lokallag/seniorsaken-kristiansand/

Velkommen!

---

Sentralstyret i Seniorsaken

Foto: Olav Heggø

Fra venstre Marvin Wiseth, styreleder, Thordis Aavatsmark, styremedlem, Per Kjølset, styremedlem, Thomas Bøhmer, styremedlem, Aud Kvalbein, styremedlem, Roar Møll, varamedlem og Håvard Jernskau, varamedlem.

---

To ringrever rundt bordet

Foto: Olav Heggø

På landsmøtet i mai ble Marvin Wiseth og Aud Kvalbein valgt inn i Seniorsakens sentralstyre som henholdsvis styreleder og styremedlem. Her får vi to tungvektere innen politikk, eldreomsorg, næringsliv, kommunikasjon og media, osv.  

Allerede før første ordinære styremøte hadde Wiseth sparket i gang et nytt lokallag i Trondheim! Dette blir bra!

Marvin Wiseth (65) var ordfører i Trondheim 1990–1998 da både Ski-VM 1997 og byens 1000-årsjubileum ble arrangert. Han har også vært konserndirektør i SpareBank 1 SMN. Wiseth har vært styreleder ved Trøndelag Teater, Stiklestad Nasjonale Kultursenter, Opplysningsvesenets fond og Trondheim 2018, som ville ha vinterolympiaden i 2018 til byen. Wiseth er Høyres 2. vararepresentant til Stortinget.Han gikk nylig inn i styret i Plan Norge.

Styremedlem Aud Johanne Kvalbein (68) har vært politiker i Kristelig Folkeparti, byråd for eldre og varaordfører i Oslo. Hun var også politisk rådgiver for utenriksminister Knut Vollebæk i Bondevik I-regjeringen.

---
SOS telefonen logo

SOS-sak løst!

En fortvilet mann ringte SOS-telefonen for hjelp. Hans kone, som har kreft, nyresvikt og ødelagt rygg, skulle sendes hjem fra Ski sykehus. Avdelingen skulle stenge for ferieavvikling!

Vi fikk mannens tillatelse til å kontakte  media om ikke annet nyttet.  

Les hele saken på seniorsaken.no

---

Arbeidsliv

Alle snakker om 60+

Utdrag fra debattinnlegg skrevet av Stig Klingstedt, leder Ressursgruppe jus og økonomi, og Finn Åsmund Johnsbråten, leder Seniorsaken Østfold.

Vi i Seniorsaken møter veldig mange som ikke bare ønsker å jobbe til de er 70 år, men gjerne enda noen år. Andre ønsker å gå av med pensjon og bruke sine krefter på familie, fritidsinteresser og ofte som frivillige. Slik samfunnet fungerer nå, opplever mange 60-åringer et krysspress. På den ene siden skal de forlate yrkeslivet til fordel for yngre krefter, og på den andre siden skal de stå i arbeid lengst mulig for ikke å belaste samfunnet med store utgifter til pensjon.

La oss være enige om at 60-åringer er voksne nok til å bestemme hva som er best for dem. La oss få frihet til å fortsette å arbeide dersom vi kan og vil. Eller la oss få gå av med pensjon dersom vi føler at det er det rette. De som velger å gå av tidlig, må selv bære kostnaden i form av lavere pensjon, og de som velger å stå i arbeid lengre, får høyere pensjon når de slutter i jobben.

«60+ over og ut»

Oppslag i media forteller at eldre arbeidstakere skvises ut av arbeidsmarkedet – rått og brutalt. Samtidig legger myndighetene opp til at flere eldre må stå i arbeid lenger for å sikre bærekraften i vårt velferdssystem.

Myndighetene har staket ut en kurs for det norske samfunn. Næringslivet velger uanfektet en kurs som peker stikk motsatt vei.

Om næringslivet har et samfunnsansvar, blir aldri eller sjelden debattert. Det at næringslivet kan se seg tjent med at dette spørsmålet «ties i hjel», kan forstås. Vanskeligere er det å forstå at de store arbeidstakerorganisasjonene synes passive og heller ikke setter særlig fokus på temaet.

Næringslivet rår over så betydelige ressurser, i form av arbeidskraft og kapital, at man skulle tro samfunnsansvaret var klart definert og forankret. Det er et paradoks at dette ikke synes å være tilfelle.

Myndighetenes og næringslivets ambisjoner skulle samstemmes slik at de i alle fall går i samme retning og gjerne i takt!

Seniorøkonomi/trygdeoppgjøret

Krisen i oljebransjen, en uventet høy tilstrømning av flyktninger, eskalerende kostnader i eldreomsorgen og gjennomført skattelette var Regjeringens utgangspunkt for trygdeoppgjøret i vår.

Som de fleste vet, gikk ikke oppgjøret vår vei. Nok en gang endte pensjonistene opp med redusert kjøpekraft. På den positive siden kan det nevnes at alle pensjonistorganisa-sjonene samordnet sine krav og sin strategi før forhandlingene. Ingen av dem underskrev protokollen.

---

Stortingsbehandling av trygdeoppgjørene

Av Stig Klingstedt, leder av Ressursgruppe jus og økonomi.

Stortinget debatterte den 7. juni 2016 spørsmålet om trygdeoppgjørene skal behandles av Stortinget. Bakgrunnen for debatten var at SV har fremmet forslag om at stortinget skulle hastebehandle trygdeoppgjøret allerede i vår. Begrunnelsen var Regjeringens forslag sist høst om en omlegging av budsjettrutinene slik at kommende trygdeoppgjør skal innarbeides i Arbeids- og sosialdepartementets budsjett. Stortinget sluttet seg til dette ved behandlingen av budsjettet for 2016.  

7. juni vedtok Stortinget at Regjeringen skal fremme en stortingsmelding om trygdeoppgjøret i tilknytning til fremleggelse av statsbudsjettet om høsten. Dette for at Stortinget skal ha anledning til å drøfte oppgjøret. Kjersti Bergstø fra SV sammenlignet ordningen med å bli invitert på sopptur i januar – det er hyggelig å bli spurt, men det er sjelden man finner noe sopp.

Seniorsaken fulgte debatten i Stortinget, og er glad for at det nå i det minste blir en debatt om oppgjøret. Det vi er lite begeistret for, er at flertallet samtidig bedyret at det ikke er aktuelt med noen endring av reguleringen av pensjonene. Den lille innflytelse som pensjonistorganisasjonene hadde på trygdeoppgjørene før 2011, ble fjernet da reguleringsmekanismen ble lovfestet i forbindelse med pensjonsforliket som ble inngått i 2009.

I løpet av debatten var det også noen svake tegn til at enkelte stortingsrepresentanter antydet at det kan være grunn til å revurdere pensjonssystemets reguleringsmekanismer. Vi i Seniorsaken er positive til at trygdeoppgjøret skal debatteres i Stortinget, men vi er ikke fornøyde med ordningen før vi får en reell medvirkning i trygdeoppgjøret og en formell behandling av oppgjøret i Stortinget like etter at drøftingene har funnet sted.

---

Fest for de eldste

Det tidligere fjordcruiset vi har arrangert hvert år, har blitt et landkrabbe-arrangement.

På vegne av Oslo kommune arrangerte Seniorsaken en fest for byens sykehjemsbeboere på vakre Bogstad Gård. Fordelt over to dager opplevde bortimot 500 gjester allsang og leikarring.

Frivillige fra Seniorsaken skapte god stemning, og været var strålende.

---

I media

TV2

I forrige uke var det nesten like mye snakk om beboerne på Furuset sykehjem i Oslo som Islands muligheter i EM.

”Alle” fikk nok med seg at 120 sykehjemsplasser skal bort i Oslo. Det politikerne glemmer, er at disse plassene er mange menneskers hjem!
Eldrebyråd Inga Marte Thorkildsen prøvde å rettferdiggjøre situasjonen de hadde satt beboerne i, med politisk retorikk.

I TV2 nyhetene søndag tok byråd Raymond Johansen over mediehåndteringen. Han var på skjermen rett etter at vi hadde sagt vår mening. Og vi mener at man må bygge nytt før man river gammelt. Så enkelt.

P4

Vi har blitt intervjuet av P4 om en fersk undersøkelse som viser at jo eldre man blir, jo mer fornøyd blir man med livet. Vi er ikke overrasket.  De fleste blir mindre opptatt av uviktigheter og detaljer. Livserfaring gir ofte livsglede.

Det som er viktigst for de fleste, er at «helsa holder!»

Om man i tillegg føler seg trygg i hjemmet og ikke opplever ensomhet, synes de fleste at livet er godt å leve.

---

Helse

Tar tak i tannhelsen

Denne uken gikk det et brev fra Ressursgruppen helse og omsorg til Norsk tannlegeforening (NTF).  Brevet var ført i pennen av Per Nygaard-Østby, spesialist i periodonti  og leder i Seniorsaken Bærum.

Tannhelsesituasjonen for eldre i institusjon og hjemmesykepleien har lav prioritet i dagens helsedebatt. Verken politikere eller helsemyndigheter synes å se alvoret i disse gruppenes tannhelseutvikling.

Seniorsaken ønsker å vite hva NTF akter å gjøre med dette.

---

Samarbeidspartnere

Tilbud om lekkert magasin og medlemsfordeler

«55pluss – Endelig voksen» er et nytt livsstilmagasin med gode artikler og intervjuer om litteratur, kunst, samfunn, livsstil, reise, mat og drikke.

Fordelskortet 55pluss Premium gir 10 til 70 prosent rabatt på alt fra kulturtilbud og reiser til strøm og forsikring. Hele 700 tilbydere er samlet i kortet!

Magasinet og fordelskortet er et medlemstilbud og ikke en del av medlemskapet eller kontingenten i Seniorsaken.

Vi samarbeider med 55pluss og har forhandlet frem veldig gode priser til våre medlemmer. Magasinet selges også i Narvesen og gjennom abonnement. Til en helt annen pris selvfølgelig.

Kampanjepris

Kampanjepris for Seniorsakens medlemmer er kun

kr 199,- for de to utgavene av magasinet 55pluss som kommer ut i 2016, pluss fordelskortet 55pluss ut året 2016!

Mer informasjon og bestilling finner du på seniorsaken.no 

God sommer!

---