Overskrift

NYHETSBREV mai-2016 

Foto: Shutterstock

Smakfullt, sunt og sosialt

DET ER Seniorsakens ønske for eldres måltider. I dag er 60 prosent av alle eldre som mottar kommunale tjenester, underernærte eller i ernæringsmessig risiko.

Det skal vi endre! I regi av Forbrukerrådet er vi mange kunnskaps- og interesseorganisasjoner som samarbeider for å løfte matomsorgen for eldre. Det er vår viktigste sak akkurat nå.

Da vi la ut en melding om sykehjemsmat på Facebooksiden vår, nådde vår frustrasjon ut til 37 669 personer! Gjennom nyhetssendinger og presseoppslag
fikk vi satt matomsorg høyt på dagsorden.

---

MATOMSORG

Stor matinteresse

I DAGENS SAMFUNN er vi opptatt av å lage mat, lese om mat og ikke minst spise god mat. Dette generelle fokuset på mat må også komme de eldre til gode. Det må være mulig å servere sunn mat som smaker og lukter godt. Og som ser fristende ut. Tenk så mange hoteller, kantiner, skip osv. som serverer fristende måltider hver dag. Kan det være så vanskelig?

I tillegg til at maten skal være god, er det også viktig å få så stor valgfrihet som mulig. Å kunne velge mellom to retter og tidspunktet man skal spise, gir stor glede og frihetsfølelse for mange. Men det er også mange som gjerne vil delta i matlagningen. På noen sykehjem er det frivillig ”kjøkkentjeneste”.

Tre faktorer

Men det er ikke maten alene som gir appetitt på livet. Seniorsaken mener det er nødvendig å se matomsorg, tannhelse og aktivitet i sammenheng. Tannhelse for eldre er et forsømt kapittel. Den var kanskje ”bedre” før da tennene kunne tas ut og vaskes. Ansatte i eldreomsorgen etterspør og må få kompetanse på området.

Det fins mange fine aktiviteter for eldre. Men dessverre er det veldig mange aktiviteter som innebærer at man ikke trenger å løfte en finger. I tillegg til å være sunt og sosialt, gir fysisk aktivitet matlyst.

Matomsorg på høyt nivå

I anledning avspark for konkurransen «Gylne Måltidsøyeblikk 2016» på landets sykehjem var vi invitert til lunsj med matminister Jon Georg Dale (Frp).
Han fortalte at konkurransen skal finne fram institusjoner som vektlegger betydningen av lokale råvarer, gir beboerne et matvalg og har god brukermedvirkning.

- Målet med konkurransen er å skape mer engasjement rundt måltidene.

Maten skal være et av dagens høydepunkter, sa Dale.

Siden han er den tredje matministeren som lover forbedringer i maten til de eldre og svakeste, følger vi spent med. Og vi bidrar mer enn gjerne!

---

DRØFTINGER

Pensjonistene betaler!

I APRIL var Seniorsaken i tre forberedende møter med arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie.

Allerede i forkant av møtene gjorde arbeidsministeren det klart at det ikke var aktuelt å endre prinsippene for underreguleringen med de utfordringene Norge står overfor.
Regjeringen opprettholder derfor akkurat samme system som tidligere.

- Det innebærer dessverre at den nye statsråden ser bort fra de forventninger den forrige arbeidsminister, Robert Erikssons, ga om å komme med en skisse til endring av reguleringen av pensjonene for å hindre nedgang i kjøpekraft for pensjonistene,
sier Knut Chr. Høvik, generalsekretær i Seniorsaken.

Han er ikke overrasket over at Regjeringen bruker budsjettet for 2017 til å balansere økonomien i Norge. Fallende oljepris, økt arbeidsledighet, en uventet høy tilstrømning av flyktninger, eskalerende kostnader i eldreomsorgen og gjennomførte skattelettelser er også Regjeringens utgangspunkt for budsjettet 2017.

Forventingene til årets oppgjør er derfor ikke høye. Men Seniorsaken mener dagens økonomi i Norge ikke skal hindre et tilfredsstillende og rettferdig pensjonsoppgjør..

Han savner at statsråd Hauglie gir uttrykk for forståelse for pensjonistenes frustrasjon.

Nedskrivning av pensjoner over tid betyr vesentlig svekkelse av kjøpekraften. Ved underreguleringen med 0,75 prosent nedskrives også pensjonsgrunnlaget for neste års pensjonsjustering. Det betyr at det blir en akkumulert nedskrivning av kjøpekraften over tid som er betydelig, ikke bare sammenlignet med lønnsutviklingen, men også sammenlignet med inflasjonen.

- Pensjonistene mister kjøpekraft! Dette kan vi ikke akseptere, og vi vil fortsette å kjempe for pensjonsrettighetene.

---

Foto: Wikimedia

Seniorsakens innspill til statsbudsjettet 2017:

Regjeringen foreslår lov- festet rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester.

Seniorsaken ønsker en definisjon av hva en tilsvarende bolig innebærer. Vi frykter at tilbudet medfører at de eldre selv må bære kostnadene for sin egen omsorg.

Tannhelse, matomsorg og aktivitet

Dessverre er underernæring et stort problem i eldreomsorgen. En helhetlig satsing på ernæring, tannhelse og aktivitet, kan spare samfunnet for store summer i løpet av kort tid.

Underregulering

Seniorsaken setter underregulering av pensjoner høyt på agendaen.

Nedskrivningen innebærer en pensjonsreduksjon som øker kraftig over tid sammenlignet med lønnsutviklingen. Dette er et resultat av at beregningsgrunnlaget for hvert år starter på et lavere nivå. Pensjonen for 2015 var derfor ca. 3,5 prosent lavere enn reallønnen. Det er mye som tyder på at lav lønnsvekst vil bli et vedvarende fenomen i flere år.

Omsorgsfull omlegging

Vi mener offentlig sektor og andre institusjoner med stort samfunnsansvar må ivareta de eldre som ikke klarer å følge med i den digitale revolusjonen vi opplever i dag.

---

ØKONOMI

Ja de penga, ja de penga…

Foto: Wikipedia

FRYKTEN FOR at Kongens mynt snart blir borte, er stor, og særlig blant den eldre garde.

Fremtidsforskere mener utviklingen er rett rundt hjørnet, men når det vil skje, vet ingen.

Professor i informatikk, Kai A. Olsen, anslår at det vil ta minst ti år før kontantene er borte. I tillegg vil dette skje gradvis og gi alle god tid for omstilling.

En annen kilde er Trond Eklund, direktør for enhet for kontante betalingsmidler i Norges Bank.

- Kontanter har egenskaper andre betalingsmidler ikke har. Derfor vil det være stor etterspørsel i mange år fremover. Han mener det er skjebnens ironi at det vil være kontanter som vil være løsningen når digitale betalingskanaler svikter.

DESSUTEN; Norges Bank utvikler i disse dager en ny seddelserie.

---

I MEDIA

Seniorsaken er synlig!

SOM MANGE sikkert har lagt merke til, er vi stadig oftere i media. De to ”store” sakene vi har blitt intervjuet om i det siste, er matomsorg for de eldre og konsekvensene for de eldste av den digitale revolusjonen. I påsken var vi representert i to ulike nyhetssendinger på TV2! Andre redaksjoner kom etter.

Vi har også uttalt oss til P4, Aftenposten og Østlandssendingen i forbindelse med nye lovforslag i eldreomsorgen.

Og vi er ofte i lok|alpressen

Persillekvast og tannhelse

Demenslandsby – modell fra Nederland

---

HØRINGER

Tryggere for eldre

ENDELIG ser det ut til at Seniorsakens innsats for å sikre eldre mot vold og tyveri, blir «kronet med seier».

15. april fremmet Regjeringen et lovforslag om politiattest i den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

Mange eldre er helt avhengige av tjenestene fra kommunen for å kunne bo hjemme. Men dessverre føler de seg ofte utrygge i sitt eget hjem. Gjennomtrekk av ansatte i hjemmetjenesten skaper stor uro.

I Seniorsaken har vi benyttet flere kanaler for å fremme vårt syn. Vi har vært i media, og vi har sendt høringssvar til Regjeringen.

Vi var meget tydelige på å understreke i høringen at politiattest må bli obligatorisk i alle kommuner. Videre påpekte vi at politiattesten også må inneholde opplysninger om vinningskriminalitet i tillegg til vold og trusler.

Regjeringen har fulgt oss fullt ut.

Saken ligger nå i Stortinget, og et vedtak vil bli fattet før sommeren.

---

MYTER

Sannheten om seniorene

MANGE GRUER SEG til livet som pensjonist. Da vet de nok ikke hvor fornøyde pensjonister er med livet.

Når 84 prosent er fornøyd med hverdagen sin, og hele 87 prosent driver med fysisk aktivitet, er ikke tilværelsen stillesittende og kjedelig. Selv 84 prosent av de over 80 år bøyer og tøyer. Det viser en undersøkelse fra Statens seniorråd.

Myten om pensjonistenes stadige farting til Syden er sterkt overdrevet! Det er helt andre grupper som fyller flyene til Spania og Thailand. Det er de mellom 40 og 49 som reiser mest.

Når ikke-pensjonister tipper hva seniorer bruker tid på, kommer tv-titting høyt opp på lista.

Sannheten er at dagens pensjonister er sosiale, hjelper naboer, yter omsorg for slekt og venner og driver med frivillig arbeid.

Mange foreldre i tidsklemma har sett frem til at deres foreldre blir pensjonister med masse tid til å hente i barnehagen og trå til ved behov. Det bør de ikke belage seg på! Bare 58 prosent av pensjonistene som har barnebarn, passer dem ofte.

---

Rådgivningstjenester for våre medlemmer

Les mer om våre rådgivningstjenester

Trenger du råd og hjelp når det offentlige svikter.
Ring SOS-telefonen 22 12 18 90

Ønsker du å sette opp et testamente eller skrive en fremtidsfullmakt. Våre medlem-mer får én konsultasjon med advokat gratis!
Ring JUSS-telefonen 22 12 18 90

---