Overskrift

mars-april 2016 

---

LOKALLAGSNYTT

Kjære medlemmer!

Av Odd Gunnar Olsen, leder i Seniorsaken Ullensaker, Nannestad og Gjerdrum

Foredragsholder og advokat Audhild Freberg Iversen

Vi avviklet vårt første åpne møte allerede i februar. Det var advokat Audhild Freberg Iversen fra Seniorsakens sentraladministrasjon som holdt et interessant foredrag om arveregler og fremtidsfullmakt.

Vi velger å holde åpne møter så flere i vårt område får anledning til å se hva Seniorsaken gjør, og hva vi kan tilby. 

Møtet i februar ble holdt i Nannestad. Siden vi dekker et større område, forsøker vi å legge møtene på ulike steder. 

Det betyr også at vi påvirker politikerne til å gjøre gode og omsorgsfulle valg i flere kommuner. 

ÅRSMØTE 31.3.2016

Lokallaget skal ha årsmøte 31.3.16, og vi ønsker alle våre medlemmer velkommen.

Ta gjerne med venner og familie.

TEMAMØTE

Neste møte planlegger vi å holde på Jessheim. Det vil være av et sosialt slag, så vi kan bli kjent og åpne for dialog begge veier. For å kunne gjøre en god jobb for våre medlemmer, må vi vite hvor skoen trykker, eller hva vi kan lære av.

Når vi snart går over til sommertid, kan vi begynne å glede oss til en hyggelig busstur ca 1. juni.

 Under finner du flere nyheter fra Seniorsaken.

---

Permisjon for besteforeldre?

Høyres likestillingsutvalg foreslår at besteforeldre kan ta en del av barselpermisjonen slik at nybakte mødre kan komme raskere ut i arbeid. Det er Seniorsaken helt i mot!

Vi vet at uten besteforeldre "stopper" Norge, men vi er bekymret for at en slik ordning vil skape forventinger om at det er lett for bestemor og bestefar å ta fri. Dessuten er de gode permisjonsordningene i Norge til for at mor, far og barn skal få en god tilknytning helt fra starten.

Vi mener at mor og far bør kunne ivareta barnet sitt den første tiden uten ekstra hjelp så lenge alle er friske og raske. Og det vil bli hjelp å få senere. Aldri har besteforeldre stilt opp så mye som nå.

---

Syv av ti leger mener de har latt eldre kjøre for lenge

To studenter fra journalist-høyskolen har gjort en undersøkelse som viser at syv av ti leger føler at de har latt eldre sjåfører passere testen for førerkort under tvil. Vi mener det er et alvorlig problem om legene ikke tar sitt ansvar når de er den eneste kontrollinstansen for fornyelse av førerkort etter fylte 75. Legene har et stort ansvar som de må være seg bevisst.

Mange mener eldre bør ta en oppkjøring ved fornyelse av førerkortet i så høy alder. Sjåførlærere mener det ikke er så mange minuttene bak rattet som skal til for å se om seniorsjåføren mestrer oppgaven.

Saken blir publisert på https://www.youtube.com, så nå er Seniorsaken også i de nye kanalene.

Les også vårt blogginnlegg om eldre trafikanter på blogg.seniorsaken.no

---

Sunn og smakfull sykehjemsmat

Sykehjemsmat er et stadig tilbakevendende tema. Etter et innlegg i Dagsrevyen fikk vi nok.

På Facebooksiden vår skrev vi:

Ser på Dagsrevyen og blir så eitrande forbannet! Igjen diskuteres sykehjemsmat, underernæring, smak, pris osv. Alle skylder på alle, og alt reduseres til økonomi. Kan det være så vanskelig å i det minste servere mat som ser fristende ut og smaker mat? Tenk så mange hoteller, kantiner, skip osv. som serverer fristende måltider hver dag. Seniorsaken vil ha sunne, smakfulle og sosiale måltider for eldre. Kan det være så vanskelig?

Påfølgende uke ble vi kontaktet av TV2 hvor vi fikk sagt vår mening. Og om vi skal oppsummere mange av problemene, tror vi det i stor grad skyldes ledelsen, ikke sykehjemskokkene.

Gå inn på Facebooksiden vår og se saken (09.03.16). Den har nådd ut til 37 669 personer, 2081 likte den, og den ble delt 103 ganger!

---

Tidlig uttak av folketrygd

Aftenpostens økonomiredaksjon kontaktet oss for å få vårt syn på konsekvensene av å ta ut pensjon ved 62 og samtidig jobbe videre. Stig Klingstedt, leder av Ressursutvalget for juss og økonomi, leverte klart svar;

Mange 62-åringer tar nå ut pensjon fra folketrygden samtidig som de fortsetter å jobbe. Det betyr i korthet at de har en god inntekt de siste årene i yrkesaktivt liv. Samtidig blir det knappere tider når de går ut av yrkesaktiv virksomhet.

Noen har inntekt som gjør at de må betale toppskatt på hele eller deler av pensjonsutbetalingen, samtidig som de kanskje har pensjon som er lavere enn innslagspunktet for toppskatt når de slutter i jobb. Det kan være et argument for ikke å ta ut pensjon fra folketrygden mens man fortsetter i jobb. En annen ulempe kan være at det offentlige i fremtiden tvinges til å heve egenandeler for omsorgstjenester. Da kan det være et problem med lav pensjon.

De ønsket, selvfølgelig, også en kilde. Det klarte vi ikke å skaffe denne gangen. Vi får stadig spørsmål fra media, så om noen ønsker å representere landets seniorer i ulike sammenhenger, oftest rundt våre merkesaker, så send meg en mail om hva dere kan ha på hjertet.

Fordelen med å ta ut pensjonen parallelt med jobb, er at man har mulighet til å spare opp pensjonen for senere å kunne bruke den når man har størst behov. Hvis man dør like etter å ha sluttet i jobb, arver de pårørende sparekapitalen og vil altså bli begunstiget sammenlignet med om man ikke har tatt ut pensjon.

Seniorsaken forsøker å informere om fordeler og ulemper på beste måte. Så er det altså opp til hver enkelt å vurdere hva som er gunstigst for ham/henne, mye basert på hvilken prognose man har for et kort eller langt liv som pensjonist.

---

Oslo som alders-vennlig by

 Som første by i Norge har Oslo fått medlemskap i WHO’s globale nettverk av aldersvennlige byer og ønsker å bli en foregangsby i internasjonal sammenheng på området. Seniorsaken er invitert til å være referansegruppe for Oslo Kommune i dette spennende pilotprosjektet.

---

Ny strategi fra Helse- og omsorgsdepartementet

Torsdag 3. mars lanserte regjeringen strategien Flere år – flere muligheter.

Regjeringens strategi for et aldersvennlig samfunn. Strategien handler om aktive eldre, ikke om omsorgspolitikk. Alle departementene er involvert i strategien fordi et aldrende samfunn berører alle sektorer.

Seniorsaken har gitt innspill til strategien i møte med Astrid Nøklebye Heiberg. Thomas Bøhmer, leder i Ressursutvalget for helse og omsorg, representerte oss i forbindelse med lanseringen.

---
---

Vi lanserer Seniorsakens blogg

En blogg er en uformell og ofte meningsbærende nettside. Her kan du lese interessante artikler om Seniorsakens syn på samfunnsaktuelle temaer, positive og negative erfaringer i Senior-Norge, samt innlegg om våre hovedområder; Helse og omsorg, seniorøkonomi, seniorboliger og et inkluderende og omsorgsfullt samfunn.

http://blogg.seniorsaken.no/

Følg med på nettsidene våre, og sidene til Østfold, Asker og Bærum. På Facebook og blogg.seniorsaken.no finner du flere saker og blir oppdatert på hva foreningen din har på agendaen.

---

HAR DU EN E-POSTADRESSE VI IKKE VET OM?

Hvert brev som sendes i posten, koster 10 kr. i porto! La
oss bruke de pengene på de som ikke har tilgang til nett.
Send en e-post til: post@seniorsaken.no

Seniorsaken hjelper deg

Trenger du råd og hjelp når det offentlige svikter.

Ring SOS-telefonen: 22 12 18 90

Ønsker du å sette opp et testament eller skrive en fremtids-fullmakt. Våre medlemmer får én konsultasjon med advokat gratis!

Ring Juss-telefonen: 22 12 18 90