Overskrift

NYHETSBREV 1-2016 

---

HELSE

Hvite strender og nye tenner

DET ER IKKE BARE kyllingfilet, øl, sprit og pølser vi kjøper på «harryhandel»,
men også i større grad tannkosmetikk og -behandling. Det er billig i Sverige,
men enda billigere i Ungarn. For ikke å snakke om i Thailand og Tyrkia.

Tannturisme blir stadig mer populært, og mange utenlandske klinikker
frister med rimelig tannbehandling i kombinasjon med shopping, sol og hvite
strender. Men det kan være at prisen du betaler, blir mye høyere enn forventet
siden du kan miste retten til norsk pasientskadeerstatning og kan gå glipp
av trygdereduksjon.

Tannlege, spesialist i periodonti, og leder i Seniorsaken Bærum, Per Nygaard-Østby, oppfordrer alle til å tenke seg godt om før de bestemmer seg for å reise bort for å få «nye» tenner.

«Smilet er førsteinntrykket andre mennesker får av deg. Derfor er det viktig å ha velstelte tenner med naturlig farge. Tennene blir gulere med årene av naturlige årsaker. Dette er ikke noe man skal forsøke å skjule ved tannbleking eller kroneterapi. I dag kjøper altfor mange altfor hvite tenner.»

Men selv om Nygaard-Østby mener forfengeligheten rundt tenner ofte virker mot sin hensikt, er det konsekvensene av komplikasjoner som kan oppstå etter inngrep og behandling, som bekymrer ham mest.

Får pasienter som har fått utført behandling i utlandet problemer, er norske tannleger forpliktet til å yte førstehjelp for å lindre smerter, men det kan ikke forventes at de skal overta ansvaret for arbeider utført utenfor EØS-området.

Ofte observeres overbehandling og behandling pasienten ikke har behov for. Dette medfører betydelig svekkelse av tannhelsen og forringelse av livskvaliteten. Den risikoen og det ubehaget er det ikke verdt å ta!

Siden 2011 har norske statsborgere rett til få refundert utgifter til behandling i EU/EØS etter gjeldende regler. Men du vil ikke få en forhåndsvurdering fra HELFO på om du har rett til refusjon. Du må sende inn søknad i etterkant. Utenfor EU/EØS har du ingen klagemuligheter i det hele tatt.

Den norske tannlegeforening (NTF) vil verken advare mot eller anbefale pasienter å søke tannbehandling i utlandet. Uten at det er grunn til stille spørsmål ved behandlingens kvalitet, påpeker NTF likevel at språkvanskeligheter, behandlingsfilosofi, forbrukerrettigheter og muligheter for oppfølging av komplikasjoner er viktige forhold som man bør vurdere nøye før man bestiller tannlegetime i utlandet.

Tannlege, spesialist i periodonti
og leder i Seniorsaken Bærum
Per Nygaard-Østby

---

I MEDIA

I alle kanaler

Seniorsaken blir stadig mer synlig i media. Vi har blitt intervjuet om seniorboliger i Aftenposten, hvordan presset mot pensjonistene øker i VG, og om sykehjem med helseministeren på direkten i Dagsnytt 18. TV2 intervjuet vår administrasjonssekretær, Eva Henschien, om å flytte fra Oslo til Bærum for å sikre seg et godt liv når hun blir eldre. Toppsaken var nyheten om DNBs nedleggelse av 57 filialer som ga intervju i 21.00-nyhetene på TV2, radio og økonomiavisen E24. På Facebook-siden vår var det 6 800 som så den, 400 likte den, og 40 delte den!

Seniorsaken har fått en sterk posisjon som kilde i lokale medier.

Noen saker og aviser:

Behandling av eldre i Haugesund

Urettferdig reduksjon av alderspensjonen

Vold mot eldre i hjemmet og i institusjoner

Løfter og realiteter

Garantien som ikke er noen garanti

---

ØKONOMI

Stasbudsjettet 2016

Digital revolusjon krever omsorgsfull omlegging

Når banken blir borte

Innlegg i Aftenposten 11.2.2016

Da DNBs rekordresultat ble presentert forrige uke, sto sikkert jubelen i taket i «filialen» i Barcode. Dagen før varslet banken nedleggelse av 57 av 116 bankfilialer. Vi forstår selvfølgelig at den digitale utviklingen endrer samfunnet på godt og vondt. Ifølge DNB har noen filialer kun besøk av 10-15 kunder om dagen. Disse er Seniorsakens medlemmer.

Fra 1. januar pålegger den nye finansforetaksloven bankene å tilby kontanthåndtering. Dette var for godt til å være sant. Finansdepartementet bekreftet vår mistanke. Når DNB kan tilby «bank» i 2 500 dagligvarebutikker, oppfylles kravet fra departementet. Men mange eldre opplever ikke kassa på Joker like ”sikker som banken”.

DNB skal tilby alle kunder hjelp til å komme på nett før filialene blir borte. Vi mener det er som å ta fra dem TT-kortet og gi dem tilbud om kjøretimer. Vi forventer at store samfunnsaktører tar samfunnsansvar og bidrar til en omsorgsfull omlegging for alle. Ikke minst de eldste.

Vi har stor empati med de 600 DNB-medarbeiderne som mister jobben i banken. Vi håper mange søker seg til helse- og omsorgsyrker. Der er jobbene like sikre som banken var før.

Christin Engelstad,
kommunikasjonssjef Seniorsaken

Møte i Barcode

Samtidig som vi talte seniorenes sak i media rundt stenging av DNBs filialer, kom det en telefon fra banken. Vi ble invitert til et møte om konsekvensene av nedleggelsene for seniorer. På vegne av våre medlemmer og alle andre seniorer ønsker vi å finne gode løsninger, gjerne i samarbeid med banken. Vi er nå i dialog med banken og håper vi kan bidra til at mange vil oppleve det som trygt og enkelt å benytte nettbank. De vil sikkert ha stor glede av mye annet på nettet også. Men det er en gruppe vi ikke må glemme! Det er de som ikke kan eller orker å delta i den digitale revolusjonen. Her kan frivillige trå til, men ikke minst må de store samfunnsaktørene ta samfunnsansvar!

DNB-husene i Bjørvika, Barcode, Oslo
Foto: Espen Brynsrud, DNB

---

MEDLEMSSIDER

Seniorsakens Landsmøte 2016

Seniorsakens landsmøte 2016 er berammet til 26. mai kl. 11.00 til 17.00 på Gardermoen Airport Hotel.

Alle medlemmer har anledning til å melde inn forslag til saker som ønskes behandlet på landsmøtet.

Forslag sendes seniorsaken@seniorsaken.no innen 31. mars 2016.

Alle aktive medlemmer kan foreslå kandidater til Seniorsakens sentralstyre og kontrollkomité. Forslag sendes valgkomiteens leder, Arne Bruusgaard innen 31. mars 2016. e-post: arne@ameco.no

Valgperiode for alle sentrale verv i Seniorsaken er 2-to år.

Til Seniorsakens medlemmer

Seniorsakens valgkomité inviterer alle medlemmer i Seniorsaken til å foreslå egnede kandidater til organisasjonens sentralstyre. Det er anledning til å foreslå flere kandidater.

Komiteen vil vurdere de foreslåtte kandidatene og prioritere disse ut i fra vedtatt strategi og organisasjonens behov. Seniorsaken er inne i en spennende fase med mål om vekst i medlemsmassen og økt gjennomslagskraft. Derfor er strategisk tankesett og evne til å fatte beslutninger viktige stikkord komiteen tillegger stor vekt.

Erfaring fra å bygge organisasjoner vil være en nyttig kompetanse. Ikke tenk så mye på hvor kandidatene kommer fra i landet, eller om det er mann eller kvinne. Send gjerne en kort beskrivelse av foreslått kandidat.

Med et godt styre vil vi alle i tiden fremover merke at vår organisasjon vil oppnå gode resultater.

Valgkomiteen består av:

leder Arne Bruusgaard, Elsa K. Kristiansen, Else Marie Aarum, Arne Vestergaard Larsen og Oddveig G. Klinkenberg

Med vennlig hilsen
Arne Bruusgaard

Forslag sendes valgkomiteens leder

Arne Bruusgaard, c/o Seniorsaken, Bygdøy allé 5, 0257 Oslo
Epost: Arne@ameco.no - innen 29. februar 2016

---

Årsmøter i Seniorsakens lokallag 2016

Arendal – 16.03 - leder Gurly M. Gundersen, 41460079, gurlygundersen@gmail.com

Asker – 9.03 – leder Ole Bjørn Andersen, 48292627, olbander@online.no

Bærum – 19.04 – leder Per Nygaard-Østby, 90851187, n-ostby@online.no

Eidsvoll og Hurdal – 3.03 (Nebbenes Syd) – leder Marit Lian, 90368416, oanderli@online.no

Frogner – 20.04 (Schafteløkken) – leder Lasse Aarnæs, 90055363, ljaa@frisurf.no

Harstad – 9.03 – leder Ruth Haugland, 97664725, ruthhaugland41@gmail.com

Hordaland – 30.03. (alt. 31.03.16) – leder Odd Himle, 97154500, oddhim@gmail.com

Kristiansand – 21.04 (Rådhuset, Kristiansand) - leder Liv Espeland, 91136335, livamor@hotmail.no

Oslo Nord – 23.02. (Våningshuset, Årvoll Gård) – Kristian Nordby, 90650986, jsundv@gmail.com

Rogaland – 9.03. (Mossiges Minde Seniorsenter, Sandnes) – leder Elsa Kristiansen, 97726812, elsakristiansen1@gmail.com

Skedsmo – 16.03. – leder Anna Marie Vereide, 98644771, anna_marie.vereide@getmail.no

Ullensaker, Nannestad og Gjerdrum – 31.03. (Herredshuset, Jessheim) – leder Odd Gunnar Olsen, 90787420, od-gunno@online.no

Ullern – 15.03. – leder Tore Ruud, 90945351, tore.ruud@getmail.no

Vestfold – 9.03 (Tønsberg og Nøtterøy Bibliotek, Tønsberg) – leder Mary Scotty Stumoen, 90856384, scottystumoen@yahoo.no

Vestre Aker – 17.03. (Røa Servicesenter) – leder Roar Møll, 90681297 – roar.moll@communicator.no

Østfold – 2.03. – leder Arne Vestergaard Larsen, 91748695, vestlars@gmail.com

Se også Seniorsakens hjemmesider seniorsaken.no – under ”Aktiviteter” og de enkelte lokallag. Årsmøtepapirer blir delt ut på møtene.

Velkommen!

---
---

Seniorsaken hjelper deg

Trenger du råd og hjelp når det offentlige svikter - ring SOS-telefonen: 2212 1890.
Ønsker du å sette opp et testament eller skrive en fremtidsfullmakt?
Våre medlemmer får én konsultasjon med advokat gratis! Ring JUSS-
telefonen: 2212 1890.