Pensjonsforliket – en seier for Senior Norge – SN Redaksjonen Uke 12/24


Verv et nytt medlem! (For mer informasjon, se nederst)


Pensjonsforliket – en seier for Senior Norge

Stig Klingstedt

av Stig Klingstedt

Pensjonsforliket som ble inngått av et bredt flertall på Stortinget vil –  sammen med pensjonsreformen fra 2011 – sikre et mer bærekraftig pensjonssystem for Norge. Et hovedgrep er at pensjonsalderen gradvis skal økes i takt med at gjennomsnittlig livslengde øker. Alternativene ville enten ha blitt langt høyere skatt eller langt lavere pensjon i framtida. Samtidig som nåværende pensjonsalder på 67 år sakte vil øke, vil også den nedre grensen på 62 år for AFP heves. Den øvre aldergrensen for pensjonsopptjening på 75 år skal også øke i takt med forventet levealder.

For vanlige lønnstakere over ca. 50 år betyr endringene lite. Har man opptjent pensjon som gir uttelling som er høyere enn minstepensjon, vil levealder justeringen gjøre det nødvendig å fortsette å jobbe litt etter fylte 67 år dersom man ønsker å få en full pensjon. For dem betyr altså ikke økningen av pensjonsalderen noe vesentlig. For dem med minstepensjon vil endringene bety at de må vente lenger på å få pensjon. AFP kan nemlig ikke utbetales dersom søkeren ikke oppnår høyere pensjon enn minstepensjon.

En økning av minstepensjon skjer eventuelt ved at Regjeringen og Stortinget bruker et budsjettvedtak for å få dette til. En slik økning vil altså ikke gå på bekostning av opptjente pensjoner.

Senior Norge har – i likhet med LO og Pensjonistforbundet – bl.a. hevdet at en endring av systemet må følges av en såkalt sliterpensjon. Dette ble det gjennomslag for i pensjonsforliket, i form av et tillegg på 0,25 G (ca. 30.000 kroner). Det er ikke bestemt i detalj hvordan dette tillegget skal utformes og avgrenses. Det skal utredes av partene i arbeidslivet.

Senior Norge har flere ganger hevdet at aldersgrensene i arbeidslivet burde sløyfes. I alle fall burde aldersgrensene heves. I forliket ligger også en aksept på at aldersgrensen i statlig virksomhet heves, slik at den kommer på linje med grensen i arbeidsmiljøloven. Det er en god begynnelse, men på grunn av den gradvise hevingen av pensjonsalderen vil aldersgrensene i fremtiden måtte justeres slik at det ikke blir kollisjon mellom pensjonsalder og aldersgrenser.

Senior Norge har også pekt på at den såkalte samordningsfella i offentlig tjenestepensjon bør fjernes. Her er det et delvis gjennomslag ved at samordningsfella løses litt opp dersom du er født etter 1954. Men ikke hvis du er født før det. Forstå det den som kan.

Aldersgrenser for meddommere m.fl. er 70 år, og Senior Norge har tatt opp spørsmålet om å få fjernet eller hevet aldersgrensen flere ganger. Vi tok det opp med daværende eldreminister og statsminister i 2017 og nå har vi tatt opp spørsmålet på ny, denne gangen med justis- og beredskapsministeren, arbeids- og inkluderingsministeren og også denne gangen med statsministeren. Vi mener at det dels er diskriminerende regler og dels et omfattende sløseri med en godt kvalifisert eldreressurs.


Du må skape hverdagen

av Bjørg Duve, journalist

– Du må ikke slutte å engasjere deg eller utebli fra samvær med andre selv om du er blitt pensjonist. Tvert om! Du må hegne om det og skape hverdagen din slik at du trives og har det godt, sier Anne Berit Rafoss, prosjektleder i Senteret for et aldersvennlig Norge.

–  En god del kommer til å leve mange år som pensjonister, og godt er det. Da blir det viktig å gi livet som ligger foran et innhold som gir trivsel, sier Rafoss og ber om at en fortsetter med det en trivdes med før en nådde pensjonsalderen. På mange måter handler livet som ligger foran, om å fortsette med det en trives med i dag.

– Eller en kan begynne med noe helt nytt. Det en ikke fikk tid til mens en var yrkesaktiv.

Rafoss er opptatt av at hver og en av oss må være med på å gi livet innhold.

– Det gjør en oftest ved å delta. Være med på noe. Oppleve. Fortsette med hobbyer. Utforske nye ting en har lyst til å finne ut av. Det er mange muligheter. Det er bare å forsyne seg, sier Anne Berit Rafoss. Hun oppfordrer til å undersøke hva som finnes av muligheter akkurat der du bor.

Senteret for et aldersvennlig Norge som ble opprettet i 2021 av den forrige regjeringen, har sitt hovedkontor i Ålesund. Det ligger under Helsedirektoratet og ble opprettet for å fremme et aldersvennlig samfunn. Her baserer en seg på et godt og bredt samarbeide med ulike aktører og samfunnssektorer.

Arbeidet med å skape et aldersvennlig Norge, er en del av reformen Leve hele livet – Stortingsmelding 15 (2017-2018) og den nye reformen Bo trygt hjemme (2024-).

Lev mens du lever

– Husk å lev mens du lever sier Sverre Eliassen, leder av Østfold-avdelingen i Senior Norge. Han er sterkt opptatt av at alle skal fortsette med å leve gode liv. Det at en blir pensjonist, er ikke ensbetydende med at en skal slutte å være aktiv eller stoppe med å ha kontakt med andre mennesker.

– Tvert imot. En skal så absolutt fortsette med å delta i nabolaget, i samfunnet, i det som gir livet mening sier Eliassen, som forteller at han selv har engasjert seg i eldrerådet både i Moss kommune og på fylkesplan. Andre må finne sin plass, men en må fortsette å bidra til gode lokalmiljøer og naboskap. Det er der vi lever våre liv.

– Du trives ute blant folk.

– Ja, stortrives.

– Hva med dem som ikke klarer å komme seg ut og ha gleden av andre menneskers nærvær?

– Jeg synes at vi andre bør føle et ansvar for å trekke dem med oss inn i fellesskapet, sier Eliassen. Han er ikke i tvil om at for de fleste er kontakten med andre mennesker ensbetydende med god medisin. Derfor oppfordrer han de som ser at andre trenger en hjelpende hånd for å komme seg ut, bør tilby nettopp det.

– Det er direkte helsebringende.

Også Eliassen er sterkt opptatt av temaet som ble omtalt tidligere – nemlig hva er hjemme?

– Jeg er så enig i at her må alle parter begynne å tenke nytt.

– Hva er hjemme?

– Hjemme er der du bor. I fremtiden må det satses mye mer på ulike bofellesskap. Det er ingen vei utenom. Myndighetene må begynne å tenke nytt og det fort.

Ikke minst trekker han fram at kollektivtrafikken må utbedres. Det er en forutsetning hvis en skal lykkes. Folk må kunne komme seg til aktiviteter og fellesskap for å motvirke ensomhet og isolasjon hjemme.

Ansvar for eget liv

– Myndighetene vil at vi skal bo hjemme lengst mulig. De vil også at vi i stadig større grad skal ta ansvar for eget liv. Helt fint, men dette betinger at helsen til hver enkelt er god, og det forplikter også at myndighetene tilrettelegger med riktige leiligheter.

– På hvilken måte da?

– De må gjøre oss i stand til å ta det ansvaret. Det må for eksempel finnes mange ulike botilbud, slik at en kan eie eller leie den boligen som også vil passe til at en blir, eller har blitt eldre og eventuelt også har fått flere plager og sykdommer. Det samme gjeldet også for aktivitetstilbud.

– Skal alle planlegge alderdommen?

– Selvsagt skal en det, sier Sverre Eliassen og lurer på hvorfor en skal slutte med å planlegge livet sitt når en blir pensjonist.


Tilbakemeldinger fra medlemmer og svar fra Senior Norge – Vaksinasjonsprogram for eldre

av Jon Rogstad

Hvilke vaksiner bør voksne ta? Senior Norge stilte spørsmålet i nyhetsbrevet 8/24. Vi fikk reaksjoner med melding om at vi som punkt nr. 1 skal LYTTE TIL KROPPEN i vår tilnærming til spørsmålet om vaksinering!

Reaksjonen kommer fra en 83-åring. Hun ble skikkelig sint for vår ukritiske tilslutning til Folkehelseinstituttets anbefalinger. Hun utrykker seg slik:

Ja, nå er jeg skikkelig sint! Jeg er en 83 år gammel dame, god helse, for den har jeg passet på! Aldri hatt influensa, så hvorfor skal jeg ta det hvert år? Jeg har ikke tatt giftsprøyta (Corona) heller! Men de gamle vaksinene, som var EKTE vaksiner, kunne jeg tenke meg å snakke med min lege om. Men det som gjør meg så sint, er den ukritiske måten dere anbefaler/omtaler vaksiner på! Noen av oss eldre, som har levd et sunt liv, mosjonert og vært i vigør, trenger IKKE NOE VAKSINE! Kroppen ordner opp selv! 

Styreleder svarer

Som styreleder i Senior Norge og 79-åring er jeg til dels enig med deg. La egen kropp signalisere og følge de rådene du får der. Jeg er selv medisinfri og er redd at en god balanse i kroppen lett kan forpurres om man tar vaksiner for sykdommer som KAN ramme oss.

Det er imidlertid noe du og jeg må ta innover oss! Det å ta vaksiner er frivillig. Du må ikke! Det neste er at du og jeg – som Trond Viggo Torgersen sa det da han ble utnevnt til Årets Hederssenior – «vi som er uten behov for medisiner i det daglige, har hatt flaks»! 

 Vi har kanskje levd sunt og holdt kroppen i trening, kanskje har vi også gode gener – men vi har hatt flaks – så langt. JEG er privilegert som jeg sier det til daglig. Vår helsetilstand i vår alder er imidlertid ganske uvanlig. Det er dessverre svært mange med forskjellige underliggende fysiske plager og sykdommer som gir redusert immunitet.

Derfor – ikke bli sint på oss når vi tilslutter oss Folkehelseinstituttets anbefalinger om vaksiner – og arbeider for at disse vaksinene blir lett tilgjengelige og gitt som billige tilbud for oss godt voksne. Kanskje vi får enda flere medisinfrie år?

Husk bare at vaksinasjon er frivillig – og må skje i tett samarbeid med lege.

Til slutt – jeg har hatt flaks!

Sist jeg måtte forlate jobben på grunn av influensa var i 1972. Siden har kroppen henlagt enkelte lettere angrep av influensa til helger – uten behov for jobbfravær. Rett før jul i fjor fikk jeg imidlertid utslett i venstre del av ansiktet. Dette går over, tenkte jeg. Det ga seg midlertid ikke og var ubehagelig. Jeg googlet og fant at jeg kanskje hadde fått helvetesild i ansiktet. Til og med på øyelokket! Det var fredag ettermiddag, og jeg måtte søkte opp mulig behandling på nettet. (Dr. Dropin var stengt kl. 1400)! Nettdoktor anbefalte vaksine. Den kunne du få – på nettet – anvist til et apotek, men den kostet 2 000,- kroner og burde tas to ganger. Den ga dessuten usikkert utfall da jeg faktisk hadde fått sykdommen for flere dager siden.

Mandag morgen oppsøkte jeg fastlegen. Der ble det aksjonert. Sendt rett til øyelege for undersøkelser. Jeg kunne miste synet på øyet. Særlig kritisk var det at jeg hadde gått med sykdommen allerede ei uke med utslag på blant annet øyelokk. Øyedråper og kremer ble ordnet med streng beskjed om oppfølging. Til min lettelse – sykdommen ga ingen varig svekkelse av synet. (Heller ingen arrdannelser). Helvetesild ligger imidlertid fortsatt latent i kroppen.

Nå vurderer jeg å følge Folkeinstituttets mange anbefalinger om vaksiner, men det skjer i samråd med min dyktige fastlege!

Senior Norge vil arbeide videre med ordninger for å få fjernet/redusert de eldres kostnader ved vaksinasjon – når valgene er gjort!

Ha en god dag – og fortsatt god helse!


Informasjon fra Administrasjonen

Den Gamle Krigsskole – Tollbugata 10 Oslo – By Ssu – Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=83505255

Landsmøte i Senior Norge 21.05.24 kl 11.00-15.00

Som tidligere varslet, avholdes landsmøte i Senior Norge tirsdag 21. mai. Tidspunktet er nå fastsatt og landsmøtet holdes fra 11.00-15.00. Lunsj serveres til delegater og observatører. Adresse for dagen er Tollbugaten 10, 1052 OSLO

Delegater/observatører til landsmøtet i Senior Norge

Påsken kommer fort, og frist for å melde inn delegater er 16. april. Vennligst sørg for at delegater og eventuelle observatører meldes inn til Eva Henschien på epost til  eva.henschien@seniornorge.org , innen tidsfristen 16. april.

Andre viktige frister for landsmøtet Senior Norge

Forslag på delegat for direktemedlemmer som ikke tilhører noe lokallag er 26. mars.

Forslag til saker som skal behandles av styret før landsmøtet, har frist 26. mars.

Forslag på kandidater til tillitsverv (styret, kontrollkomite, valgkomite) sendes Valgkomiteen innen fristen som er satt til 26. mars. Sendes til eva.henschien@seniornorge.org

Dokumenter til landsmøtet vil bli sendt ut til delegater senest 30. april på e-post. Senior Norge sine vedtekter finner du her:


Åpningstider i påsken for medlemsservice

Sekretariatet holder stengt for medlemsservice fra mandag 25. mars til tirsdag 2. april.

Vi minner om våre åpningstider etter påske:

Mandag-torsdag kl 10.00-14.00. Fredag holder vi stengt.

I slutten av denne uken starter påskeferien for mange. Siden redaksjonens neste nyhetsbrev ikke kommer før 8. april, benytter vi anledningen til å ønske alle våre medlemmer en riktig god påske!

Verv et nytt medlem

Medlemskontingenter

  • Enkeltmedlem kr 390,-
  • Familiemedlem kr 490,-.

Vi må mobilisere for å få flere medlemmer slik at organisasjonen kan legge økt tyngde bak sine krav. Vi oppfordrer derfor alle til å verve nye medlemmer! For hvert medlem får du eller ditt lokallag en premie!

Vervepremier 2024

Gavekort på kr 100,-  for hvert medlem som verves og som betaler første års kontingent. Utbetales med gavekort (Supergavekort) i januar 2025. I tillegg er den enkelte verver med i loddtrekning av:

  • Gavekort kr 5 000 for alle ververe med 5 eller flere nye medlemmer. 
  • Gavekort kr 3 000 for alle ververe med 3 eller flere nye medlemmer 
  • Gavekort kr 2 000 for alle ververe med 2 eller flere nye medlemmer. 

Totalt 3 gavekort deles ut.